Edgar Alstad

Universitetslektor
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Levanger, C Nylåna 4.304
Kompetanseområder
Mathematics education, In-depth learning, Mathematics, Digital teaching tools, Student active learning

Ansatt ved Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, arbeidssted Levanger.

Underviser matematikkdidaktikk i grunnskolelærerutdanningen og videreutdanning for matematikklærere primært for 5.-10. og 8.-13. trinn.

Utdanning

Master i matematikkdidaktikk fra 2012 med oppgaven " Hvor sikker er jeg på at jeg kan klare denne oppgaven? En studie med fokus på elevers mestringstro i matematikk og algebra"

Tidligere jobber

Ungdomsskolelærer i Levanger kommune

Matematikk 1 8-13

Matematikk 2A 5-10

Matematikk 2A 8-13

Matematikk 2B 8-13

Forskning, Pågående prosjekter
Hvordan visuelle ledetråder påvirker elevenes strategier for å kvantifisere enheter i tredimensjonale strukturer:
  • Exploring Units-Locating in Enumerating Units of 3D-Arrays: Linking Units-Locting to Units-Representation.
  • Exploring the Role of Different Units-Representations in enumerating 3D arrays: The Case of Cubical and Spherical Units.

Trigonometriundervisning

  • Litteraturgjennomgang: Forskning på trigonometriundervisning relevant for norske videregående skoler.