Ansattbilde: Eivind Karlsen

Eivind Karlsen

Førstelektor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Torggården 207

Bakgrunn: Cand. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø (1996). Ansatt ved Nordlandsforskning som forsker 1997-2008 med hovedvekt på kommunalforskning og utdanningsforskning. Ansatt ved FSV siden 2008.

Kompetanseområder: Politisk teori, demokrati, velferdsstat, liberalisme.

Undervisning/veiledning: Undervisning i nordlige studier og nordisk politikk og samfunn. Programansvarlig for Bachelor of Circumpolar Studies.

Forskning: For tiden involvert i forskningsprosjektet NORRUSS, leder for delprosjektet Russian Students in Norway.

2018
Russian Students in Norway 2018, Karlsen, Eivind; Skorstad, Berit