Frank Lindberg

Faggruppeleder
Handelshøgskolen
Studiested
Bodø
Kontor
HHB CAA234
Kompetanseområder
Marketing, Tourism, Sustainable development, Experience industries, Organized research training (doctoral programme), Business and industry, Division Marketing, Organisation, Leadership, Consumer Research, Experience Marketing, Tourism Experience, Branding

Frank Lindberg, Ph.D, er professor i markedsføring ved Handelshøgskolen ;Nord (HHN). Han har master ;i markedsføring og forbrukerspørsmål ;fra ;Universitetet i Sørøst-Norge ;(1990) og ;PhD fra Handelshøjskolen i København (2001). Lindberg har tidligere vært prodekan og dekan ved Handelshøgskolen i Bodø (2003-2011) og studieprogramansvarlig for ;PhD i ;bedriftsøkonomi ;(2018-2021). Han har hatt forskningsopphold ved ;Handelshøjskolen i København ; ;(1997), og var ;gjesteforsker ved ;University of California, Berkeley, USA (2012), Syddansk ;Universitetet ;(2015) og har arbeidet ved Gøteborgs Universitet ;(2016-17). Hans forskning omfatter opplevelsesbasert markedsføring, turistmarkedsføring, forbrukerforskning og merkevarer, ofte fra sosiokulturelt perspektiv. Han har arbeidet med det forskningsrådsfinansierte prosjektet ;Opplevelse i Nord, hvor han ledet ;delprosjektet ;om ekstraordinære forbrukeropplevelser. I dag er Lindberg leder for ;faggruppa ;Marked, organisasjon og ledelse (MOL).

Jeg underviser for tiden på bachelor i markedsføring og forbruk av opplevelser, på master i ;merkevare og forbrukermarkedsføring, ;avansert markedsføring og globale perspektiver, og på phd studiet i research design. Jeg veileder studenter både på bachelor, master og PhD nivå. For tiden veileder jeg tre ;PhD studenter:


Asif Ijaz "Consumer experiences in multi-cultural contexts"

Pamela Ogada "Immigrant Market Formation"

Adrian Kristiansen "Digital Virtual Consumption"

Jeg er medlem av to forskningsgrupper innenfor faggruppen ;Marked, Organisasjon og Ledelse (MOL) Marketing, Management and Innovation of Experiences (MMIE) og International Marketing.


I 2022 ;arrangerte ;vi ;en internasjonal forskningskonferanse i Bodø, CIMaR2022, med tema: ;Sustainable International Business Strategies and Practices.


I august 2024 ;arrangerer vi Nordic Network on Consumer Culture. ;


Her finner du informasjon fra faggruppen: Marked, Organisasjon, Ledelse (MOL)

2019
Consumption failures: An emergent research project 2019,;Kjeldgaard, Dannie; Lindberg, Frank; Mossberg, Lena
Consumption (of) Failure 2019,;Kjeldgaard, Dannie; Mikkel, Nøjgaard; Hartmann, Benjamin; Lindberg, Frank; Mossberg, Lena; Østberg, Jacob
2008
2006
Perspektiver på entreprenørskap 2006, Cappelen Damm Høyskoleforlaget:;Våge, Magne; Våge, Magne; Bjerkås, Trygve; Borch, Odd Jarl; Foss, Lene; Hatteland, Øystein
2005
Therapeutic aspects of consumption 2005,;Dammen, Hege; Lindberg, Frank