Ansattbilde: Geir Næss

Geir Næss

Faggruppeleder
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested
Steinkjer
Kontor
STEP 333
2023
Marine macroalgae as an alternative, environment-friendly, and bioactive feeding resource for animals 2023, Nord universitet: Pandey, Deepak; Khanal, Prabhat; Viswanath, Kiron; Novoa-Garrido, Margarita; Næss, Geir
2023
2020
Korleis redusere prisen på grovfôr? 2020, Sau og geit: s. 46-49 Steinshamn, Håvard; Ystad, Eystein; Walland, Finn; Bakken, Anne Kjersti; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir
Korleis redusere prisen på grovfôr – tiltak som monnar 2020, Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn; Ystad, Eystein
Grovfôrkostnader – lagringslinjer og innendørsmekanisering 2020, Buskap : medlemsblad for Geno: Volum 3-2020 s. 66-69 Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Walland, Finn; Ystad, Eystein; Næss, Geir
Grovfôrkostnader – hvilke tiltak monner for å senke dem? 2020, Buskap : medlemsblad for Geno: Volum 3-2020 s. 60-63 Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Walland, Finn; Næss, Geir; Ystad, Eystein; Bakken, Anne Kjersti
2019
Seaweeds as an animal feed: opportunities and challenges 2019, Khanal, Prabhat; Pandey, Deepak; Yen, Ying; Næss, Geir; Kiron , Viswanath; Novoa-Garrido, Margarita
Investigating the role of marine seaweeds as an alternative feed source for land- based farm animals 2019, Pandey, Deepak; Næss, Geir; Kiron , Viswanath; Novoa-Garrido, Margarita; Khanal, Prabhat
Engdyrking – hva gir lavest fôrkostnader? 2019, Buskap : medlemsblad for Geno: Volum 7-2019 s. 39-41 Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Walland, Finn; Næss, Geir; Ystad, Eystein; Bakken, Anne Kjersti
Korleis redusere prisen på grovfôr-tiltak som monnar 2019, Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn; Ystad, Eystein; Bakken, Anne Kjersti
Lønnsomhet i grovfôrproduksjonen - tiltak som monnar 2019, Steinshamn, Håvard; Henriksen, Jan Karstein; Næss, Geir; Walland, Finn; Ystad, Eystein; Bakken, Anne Kjersti
2018
Fra Tjøtta til verden 2018, Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Stangen, Kari-Ann Dragland; Bøe, Knut Egil; Hansen, Inger; Næss, Geir; Ruud, Lars Erik
Floor cleanliness in dairy freestall barns 2018, Næss, Geir; Bøe, Knut Egil; Ruud, Lars Erik
2017
2016
Good management routines around farrowing are essential for piglet survival in loose-housed sow herds 2016, Rosvold, Ellen Marie; Kielland, Camilla; Andersen, Inger Lise; Framstad, Tore; Fredriksen, Bente; Næss, Geir
Drikkevannsforsyning til melkekyr 2016, Buskap : medlemsblad for Geno: s. 74-75 Næss, Geir; Bjørngaard, Rakel; Hårstad, Jostein Mikael
Milk Production and cow behaviour in an Automatic milking system With morning and evening pasture acess 2016, Kismul, Haldis; Eriksson, Torsten; Höglind, Mats; Næss, Geir; Spörndly, Eva
Øget drikkevandsforsyning ændrer drikkeadfærden 2016, Bovilogisk: Næss, Geir; Bjørngaard, Rakel; Hårstad, Jostein Mikael
Løsdrift og dyrevelferd 2016, Nationen: s. 18-18 Næss, Geir; Østerås, Olav; Bøe, Knut Egil; Simensen, Egil; Ruud, Lars Erik
2013
2007
I hvile løsdriftsfjøs trives Dagros best? 2007, Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir
Jaktar på trivnad i fjøset 2007, Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Optimalisering av lausdriftsfjøset 2007, Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir
Utendørs oppdrett av kalver i iglo-system Utendørs oppdrett av kalver i iglo-system 2007, s. 343-346 Hansen, Hanne Solheim; Næss, Geir; Bjerkan, Gisle; Stuberg, Helge; Nybø, Kolbjørn; Tverås, Birgit
Pasvik-kua viser vei 2007, Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Datainnsamling i KuBygg-prosjektet 2007, Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Bedre fjøsinnredning kan gi renere kyr 2007, Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir
Hvordan bygger vi løsdriftsfjøs for storfe i Norge? 2007, Næss, Geir; Bøe, Knut Egil; Kielland, Camilla; Simensen, Egil; Ruud, Lars Erik
Produksjon og helse i relasjon til driftssystem og oppstalling i norske løsdriftsfjøs 2007, Simensen, Egil; Kielland, Camilla; Bøe, Knut Egil; Næss, Geir; Ruud, Lars Erik
2006
Kubåsen sine dagar er talde 2006, Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Jakten på det beste fjøset 2006, Næss, Geir; Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian
Jakter på det beste fjøset 2006, Næss, Geir; Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian
KuBygg - besøk på Longva 2006, Kvivesen, Stine; Næss, Geir
Luksuskua med vannseng 2006, Kvivesen, Stine; Hansen, Hans Kristian; Næss, Geir
2003
Igloo housing for calves 2003, Næss, Geir; Okkenhaug, Håvard; Nybø, Kolbjørn
2002
Air inlets in naturally ventilated animal houses 2002, Næss, Geir; Gravås, Lasse; Nilsen, Lars Petter