Giuseppe Marinelli

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Studiested
Stjørdal
Kontor
STJCA 23012
Kompetanseområder
Traffic, Kjøreadferd, Førerstøttesystemer (ADAS), El-mobilitet, Simulering

Jeg er førsteamanuensis i “Teknologi og mobilitet” på NORD-universitetet, ved Faggruppe Trafikk i Stjørdal.

Interessert til nye teknologier anvendte på transportsektoren, jeg fokuserer forskningen min på effektene av nye teknologiløsninger på kjøreatferden, kjøreferdighetene, trafikksikkerhet og veitransportstyring.

;

Min bakgrunn:


  • Postdoktor @ NTNU for "Ferjefri E39" prosjektet.
  • Besøkende forsker @ University of Maryland in College Park,US.
  • PhD i land- og miljøteknikk med avhandling "Road geometry identification with mobile mapping techniques”.
  • Mastergrad som byggingeniør, spesialisert i “Infrastruktur og transportsystemer” fra Politecnico di Torino

For tiden ansvarlig for følgende emne:Emnet er en del av den 2-årige utdanningen som trafikklærer i Stjørdal. Formålet med emnet er å tilby grunnkunnskap og fagbeviste perspektiver av de fysiske kreftene som virker på et kjøretøy i bevegelse, samt dets grunnleggende konstruktive komponentene. Blant læreingsutbyttene til emnet finnes det hvordan kjøring, manøvrering, akselerasjon og bremsingsegenskapene til biler påvirkes av forhold som grep, hastighet og last. I tillegg vil studentene være mer bevisste på teknologien om bord i kjøretøyet og hvordan disse komponentene samhandler i det komplekse miljøet som er terrengkjøretøyet.

Forskingensinteressen min spaserer blant de følgende fagområdene:

;

  • Simuleringsmiljø for analyse av kjøreatferd og kjøreferdigheter
  • Innovative teknologier i veiinfrastrukturen og i kjøretøy
  • Førerstøttesystemer (ADAS) og selvkjørende kjøretøy
  • Elektrisk mobilitet
  • Innovative mobilitets løsninger
  • Kjøretøydynamikk
2023
Digitalization as a mean to streamline project knowledge transfer 2023,;Marinelli, Giuseppe; Aarseth, Wenche Kristin; Sjøvold, Lars Petter; Stubbe, Kirsti Sundfær; Sandmoe, Tomm; Haaskjold, Haavard
2022
Car choice and fiscal policies in Italy and Norway: a scenario analysis based on stated‐choice data 2022,;Scorrano, Mariangela; Mathisen, Terje Andreas; Danielis, Romeo; Simsekoglu , Ozlem; Marinelli, Giuseppe
Psychological predictors of intention to purchase a BEV: A comparison between Italy and Norway 2022,;Simsekoglu , Ozlem; Scorrano, Mariangela; Mathisen, Terje Andreas; Danielis, Romeo; Marinelli, Giuseppe
Car choice in Norway and Italy. A comparison of car drivers’ preferences and attitudes via a hybrid mixed choice model 2022,;Scorrano, Mariangela; Mathisen, Terje Andreas; Danielis, Romeo; Simsekoglu , Ozlem; Marinelli, Giuseppe
2020
Kjøreegenskaper lettere tilhengere 2020, Nord universitet:;Robertsen, Kåre; Marinelli, Giuseppe; Sandvik, Harald Osland; Hanssen, Trond; Skårdalsmo, Knut; Taarnes, Edvard
Forprosjekt om bruk av VR-teknologi i føreropplæringen. Sluttrapport. 2020, Nord universitet:;Marinelli, Giuseppe; Robertsen, Kåre; Simsekoglu , Ozlem; Munkvold, Robin Isfold; Robertsen, Rolf; Skevik, Trond Olav
2017
The effect of highway geometry on fuel consumption of heavy-duty vehicles operating in eco-driving mode 2017,;Booto, Gaylord Kabongo; Bohne, Rolf André; Vignisdottir, Hrefna; Pitera, Kelly; Marinelli, Giuseppe; Brattebø, Helge
2015
Vulnerability of road networks along transalpine corridors 2015,;Bassani, Marco; Broccolato, Massimo; Contrafatto, Concetta; Dutto, Furio; Marinelli, Giuseppe
A tool for the management of alpine road networks in the wake of natural and man-made disasters 2015,;Bassani, Marco; Broccolato, Massimo; Contrafatto, Concetta; Dutto, Furio; Marinelli, Giuseppe
2014
PRO-VISION: un sistema prototipale per l'analisi di visibilità in campo stradale 2014,;Piras, Marco; Grasso, Nives; Bassani, Marco; Marinelli, Giuseppe; Lingua, Andrea
2013
Variables influencing speed distribution on urban arterials and collectors. 2013,;Bassani, Marco; Dalmazzo, Davide; Marinelli, Giuseppe
2012
Alignment Data Collection of Highways Using Mobile Mapping and Image Analysis Techniques 2012,;Bassani, Marco; Lingua, Andrea; De Agostino, Mattia; Piras, Marco; Marinelli, Giuseppe