Ansattbilde: Gry Cathrin Brandser

Gry Cathrin Brandser

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hoved Campus 3070
Kompetanseområder
Gender equality, Leadership, Cultural and social activities, Political science
Bakgrunn:
Doktorgrad (dr. polit) i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.
1-årig suppleringsutdannelse i kjønnsstudier. Københavns Universitet, Humanistiske fakultet
Organisasjonfaglige emner, Høyere avdeling: Norges Handelshøgskole (NHH)
Universitetstipendiat, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Personlig post. doc, Kulturforskningprogrammet (KULVER), Norges Forskningråd.
Mottaker av E.O.N. Ruhrgas-stipend for Statsvitenskap (2008)
Arbeidet tidligere som forsker 1 ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen (2007-2016) på temaer som høyere utdanning/dannelse, kjønnsbalanse i akademia, kulturarenaer, kultur og velferd, ledelse av kunnskapsorganisasjoner. Ansatt ved Nord universitet siden 2016
Forskningsopphold:
Stanford University (Scancor): 1999, 2011, 2014.
Humboldt Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Nordeuropa-institut. 2007. 2008
Prosjekter
Faglig leder for BALANSE-prosjektet: Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord Universitet (2018-2021).
2006
Det gamle universitetet døyr 2006, Svendsen, Njord V.; Brandser, Gry Cathrin
Mindre kritisk tenkning 2006, Kvamme, Lars; Brandser, Gry Cathrin
Doktor Humboldts Amerika reise 2006, Gundersen, Håkon; Brandser, Gry Cathrin