Gunhild von Porat Erichsen

Universitetslektor
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3450
Kompetanseområder
Pedagogy, Pfdk, School development, Digital teaching tools, E-learning, Strategy

Hei, så hyggelig at du stikker innom!

Jeg jobber som universitetslektor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, og har kontorsted i Bodø. Kvalitet i utdanning, undervisning og læring synes jeg er spesielt viktig og interessant å jobbe med. Herunder også hvordan dette kan undersøttes av digital teknologi.

I teksten og lenkene nedenfor ser du en ovesikt over hva jeg har foretatt meg så langt i min karriere.

Mastergrad IKT i læring

Høyskolekandidat data- og multimedieteknikk

Tar i 2023 Ph-D-kurs v HINN i praksisnær forskning hvor jeg fokuserer på aksjonsforskning på egen undervisning i universitetspedagogikk.

Nord universitet (fom 2020)

Emneansvarlig for masteremnene profesjonsfaglig digital kompetanse, PfDK

Pedagogikk og elevkunnskap 1 og 2 ved master i grunnskolelærerutdanningen.

Pedagogisk bruk av digital teknologi

Helse Nord (2017-2020)

Avdeling: HR og organisasjon.

Stilling: Seniorrådgiver digitalisering, pedagogikk og utdanningsstøtte.

Ansvarsområde: Utvikling av nettstøttede/nettbaserte studietilbud, digitale læringsressurser og e-læringskurs. Kompetanseheving og veiledning av fagansatte innen pedagogisk bruk av digital teknologi.

Universitetspedagogikk