Gunn Eva Solum Myren

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Kompetanseområder
Social Education, Dementia care, Qualitative Research Methods, Participant observation, Innovation, Practical Research, Rehabilitation, Social work, Facilitation, Interdisciplinary cooperation, Welfare Services

Jeg har en phd i helsevitenskap, og har forsket på dagaktivitetstilbud for personer med demens som bor hjemme. Før jeg begynte som ansatt på Høgskolen i Nord Trøndelag og senere i Nord universitet jobbet jeg som vernepleier og avdelingsleder i kommunesektoren med mennesker med sammensatte behov i deres hverdagsliv. Pr i dag er jeg med i et velferdsteknologiprosjekt hvor vi forsker på KOMP og et prosjekt hvor seks høgskoler/universitet sammen har projektet: Forskerkurs for personer som har utviklingshemming, som er støttet gjennom DAM.

Jeg er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i tjenestene som gis i kommunene, og bidrar gjerne til fag- og forskningsformidling til praksisfeltet.

Bakgrunn:

Bachelorgrad i vernepleie fra Trondheim Helsefaghøgskole (1993)

Ansatt som Vernepleier i Rissa kommune (1993-95)

Målrettet miljøarbeid fra Høgskolen i Nord- Trøndelag(1998)

Ansatt i Namsos kommune (1995-2003)

Ansatt ved Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 2003, etter fusjon Nord universitet -

Mastergrad i sosialt arbeid fra Universitetet i Norland (2007)

Doktorgrad i helsevitenskap fra Mitt Universitetet (2018)

Jeg underviser ved ulike utdanninger i fakultetet på temaene miljøterpeutisk arbeid, atferdsanalyse, etikk, personsentrert omsorg, helsefremming, funksjonsnedsettelser, sansestimulering, velferdsteknologi, kvalitativ metode.
Veiledning av studenter er sentral del av arbeidet.
Jeg tar også oppdrag på andre universitetet/høgskoler som ekstern sensor.
2022
Opplevelser fra fysisk gjennomføring av forskerkurs for mennesker med utviklingshemming 2022, SOR rapport: s. 54-61;Myren, Gunn Eva Solum; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Gladsø, Tine; Fløan, Lisa Malin Kleven
Digital utvikling, men begrenset mulighet for utviklingshemmede! 2022, SOR rapport:;Bredvold, Ann Merethe; Bruun, Frank Jarle; Chalachanova, Anna; Kongsmo, Tom Remi; Megrund, Kari; Myren, Gunn Eva Solum
Digital utvikling – ikke for dem med utviklingshemning? 2022, Tønsbergs blad:;Westergård, Britt-Evy; Bruun, Frank Jarle; Witsø, Aud Elisabeth; Østby, May; Myren, Gunn Eva Solum; Bredvold, Ann Merethe
2021
Symposium 2021,;Myren, Gunn Eva Solum
Forskerkurs for personer med utviklingshemming 2021,;Myren, Gunn Eva Solum; Ness, Tove Synnøve Mentsen; Gladsø, Tine; Fløan, Lisa Malin Kleven