Gunnar Mikalsen Kvifte

Førsteamanuensis
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested
Steinkjer
Kontor
STEB 329
Kompetanseområder
Biodiversity, Ecology Division
Bakgrunn:
Førsteamanuensis i naturfag, Fakultet for Lærerutdanning og Kunst- og Kulturfag, Nord Universitet, campus Bodø. 2019-2021.
Postdoc ved Purdue University, West Lafayette, IN, USA 2017-2019. Arbeidde med taksonomi, systematikk og samfunnsøkologi på froskemygg (Diptera: Corethrellidae)
Avdelingsingeniør ved Universitetsmuseet i Bergen i små stillingsbrøkar frå 2009 til 2017. Arbeidde med tovengesamlingane (Diptera) med særleg vekt på familiane sommarfuglmygg (Psychodidae) og augefluger (Pipunculidae) Dr. Rer. Nat. ved Universität Kassel (Tyskland) 2017, M.Sc. ved Universitetet i Bergen 2011.

Emneansvar, NAT330 Naturforvaltning Rettleiing av oppgåver på bachelor, master- og doktorgradsnivå
Gjesteforelesningar i ymse andre emne
- Taksonomi og morfologi på Diptera, særleg familiane Psychodidae og Corethrellidae
- Kartlegging og kartleggingsmetodikk av norske insekt, med vekt på Diptera
- Økologi og evolusjon av lause interaksjonsnettverk Sjå òg
2022
2021
The Arthropod Fauna of Oak (Quercus spp., Fagaceae) Canopies in Norway 2021, Diversity: Volum 13;Thunes, Karl H; Søli, Geir Einar Ellefsen; Thuroczy, Csaba; Fjellberg, Arne; Olberg, Stefan; Roth, Steffen
2016
A fossil biting midge (Diptera: Ceratopogonidae) from early Eocene Indian amber with a complex pheromone evaporator 2016, Scientific Reports: Volum 6:34352;Stebner, Frauke; Szadziewski, Ryszard; Rühr, Peter T.; Singh, Hukam; Hammel, Jörg U.; Kvifte, Gunnar Mikalsen
Blind flight? A new troglobiotic orthoclad (Diptera, Chironomidae) from the Lukina Jama - Trojama Cave in Croatia 2016, PLOS ONE: Volum 11:e0152884;Andersen, Trond; Baranov, Viktor; Hagenlund, Linn Katrine; Ivković, Marija; Kvifte, Gunnar Mikalsen; Pavlek, Martina
2021
Artsgruppeomtale tovinger (Diptera). Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. 2021, Artsdatabanken:;Gammelmo, Øivind; Kjærandsen, Jostein; Leendertse, Arjen; Kvifte, Gunnar Mikalsen; Jonassen, Terje
2017
A first, local DNA barcode reference database of forensically important flies (Diptera) of the island of La Réunion. 2017,;Meganck, K; Ebejer, M; Kirk-Spriggs, A H; Kvifte, Gunnar Mikalsen; Couri, M; Rognes, Knut
2016
Flying deeper underground? A New troglobiotic chironomid (Diptera) from the Lukina Jama - Trojama Cave system in Croatia 2016,;Andersen, Trond; Baranov, Viktor; Hagenlund, Linn Katrine; Ivkovic, Marija; Kvifte, Gunnar Mikalsen; Pavlek, Martina
2012
Vannelskende insekter i Finnmark 2012, Årbok for Universitetsmuseet i Bergen: s. 92-103;Andersen, Trond; Ekrem, Torbjørn; Kvifte, Gunnar Mikalsen; Roth, Steffen; Stur, Elisabeth; Søli, Geir Einar Ellefsen