Ansattbilde: Helga Dis Isfold Sigurdardottir

Helga Dis Isfold Sigurdardottir

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, G Nordlåna 3110

Skills:

Digital game-based learning, ICT in education, program evaluation, professional development, video games, game development, online cultures, diversity, social media, feminist theory, gender, career development, research

Visual research dissemination:

Empowering women to seek careers within game development and creative IT
Videoes from dissertation:

Video 1: How does the media write about video games?

Video 2: How do teachers view Digital Game-Based Learning?

Video 3: Domesticating Digital Game-Based Learning

2010
Leiðbeiningar um innra mat skóla Stuttar leiðbeiningar fyrir matsteymi 2010, Netla: Davíðsdóttir, Sigurlína; Ólafsdóttir, Björk; Pétursdóttir, Halldóra; Jóhannsson, Ólafur; Sigurðardóttir, Sigríður; Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
2024
Idrett og hetsing på nett: fra mobbing til nakenbilder og fyllekjøring 2024, Tjønndal, Anne ; Solstad, Tom Erik Jorung; Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
2021
Gamification with Turfhunt" 2021, Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
Workshop – Gamification with Turfhunt" 2021, Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
2020
Female Students’ Reflections for Inclusive Physical Learning Environments 2020, Sigurdardottir, Helga Dis Isfold; Munkvold, Robin Isfold; Szynkiewicz, Justyna; Kolås, Line
2019
«Et snevert syn både på hva idrett er og på hva helse er». E-sport, helse og inklusjon 2019, Rana No: Skauge, Mads ; Tjønndal, Anne; Sigurdardottir, Helga Dis Isfold; Blaalid, Bjørnar
Workshop - Micro:bit og kvinnelige rollemodeller, med elever fra lokal skole 2019, Munkvold, Robin Isfold; Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
Online trakassering og mobbing i e-sport 2019, Rana No: Sigurdardottir, Helga Dis Isfold; Tjønndal, Anne
Den nye kvalitetstiden 2019, Lofotposten.no: Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
2018
Norwegian Game-Based Learning Practices – Age, Gender, Game-Playing and DGBL 2018, Munkvold, Robin Isfold; Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
Vil ha flere jenter i teknologiske fag 2018, Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
Fristet jenter med teknologi 2018, Sigurdardottir, Helga Dis Isfold
2015
Teachers’ Experiences Using KODU as a Teaching Tool 2015, Nygård, Ståle Andre; Kolås, Line; Sigurdardottir, Helga