Idar Kristian Lyngstad

Professor
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Levanger, G Nordlåna 2118
Kompetanseområder
Physic education, Physical education teacher, Sports teacher
Faggruppe for kroppsøving, idrett og friluftsliv.
Arbeidsområder:
Undervisning og veiledning: Master i kroppsøvings- og idrettsvitenskap, lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag, grunnskolelærerutdanning.
Veiledning: Ph.d i studier av profesjonspraksis.
Forskningsfelt: kroppsøving og idrettsfag i skolen, kroppsøvingslærerutdanning.
Forskningsgruppe: Physical education, activity and health
Fagdidaktikk og profesjonsteori i kroppsøving
Vitenskapsteori og forskningsmetoder innenfor kroppsøving og idrettsfag
Nyeste vitenskapelige publikasjoner:
Fagbokforlagets hjemmeside
Lyngstad, I. (2021): Profesjonskunnskap i kroppsøving. I K. Skjesol & I. Lyngstad (red.). Kroppsøving, læreren og eleven. Fagbokforlaget. 19-38.

Lyngstad, I. (2021): Ribbeveggsløping gir lite bevegelsesglede. Om skjuleteknikk i kroppsøving. I K. Skjesol & I. Lyngstad (red.). Kroppsøving, læreren og eleven. Fagbokforlaget. 173-188.

Mikalsen, H. & Lyngstad, I. (2021). Meningsskaping i fysisk aktivitet og kroppsøving. I K. Skjesol & I. Lyngstad (red.). Kroppsøving, læreren og eleven. Fagbokforlaget. 57-76.

The views, collective awareness and staff practices in promoting physical activity in preschools: an analysis of two preschools in Norway with high and low levels of physical activity, Education 3-13, DOI: Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer. Nordisk Tidsskrift for Utdanning og Praksis, 14 (3), 58-59. doi.org/10.23865/up.v14.2486

2016
Utviklingsarbeid. "Lektorutdanning i kroppsøving" 2016,;Moa, Ivar Fossland; Lyngstad, Idar; Rønning, Terje
To see or not to see the student - that is the question! 2016,;Lagestad, Pål; Lyngstad, Idar; Bjerke, Øyvind
1998
Utkast til: Rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving 1998,;Norheim, Torgrim; By, Inger-Åshild; Lyngstad, Idar; Matre, Hilde Mørk; Sørensen, Runar