Ansattbilde: Ingrid Fylling

Ingrid Fylling

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
CA3045
Kompetanseområder
Oppvekst og utenforskap, Fravær i grunnskolen

Publikasjoner:

Link til Cristin

2019
Dyktig gutt-læreplassen 2019, Klassekampen: Lervåg, Arne; Fylling, Ingrid; Løken, Katrine Vellesen; Stoltenberg, Camilla
2014
Ung i Nordland 2013. Resultater fra Ungdataundersøkelsen i videregående skoler 2014, Andrews, Therese Marie; Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid
Levekår og livskvalitet i Nordland 2014 2014, Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen , Hege; lundhaug, Kristine
2008
2004
Fyrtårn eller balansekunstnere. En evaluering av regionsentrene for barn og unges psykiske helse (R.BUP) 2004, Bliksvær, Trond; Fylling, Ingrid; Gjernes, Trude Karine Olaug; Handegård, Tina
2002
Levekår og livskvalitet i Nordland 2001 2002, Fylling, Ingrid; Bliksvær, Trond; Gjertsen, Arild; Hanssen, Jan-Inge; Pettersen, Per Arnt
2001
1994
Vi sto han av! Sammendragsrapport av "Levekår og livskvalitet i Nordland 1994, Sandvin, Johans T.; Størkersen, Jan R; Fylling, Ingrid; Hanssen, Jan-Inge
Levekår og livskvalitet i Nordland 1994, Størkersen, Jan R; Hanssen, Jan-Inge; Fylling, Ingrid; Sandvin, Johans T.