Jan Petter Wigum

Førstelektor
Handelshøgskolen
Kompetanseområder
Traffic, Driving instructor education, Pedagogy, Training
2021
YouTube: Er mopedopplæringen i Norge trygg nok? 2021,;Sætren, Gunhild Birgitte; Wigum, Jan Petter
Podcast: Motorsykkel - er opplæring og testing god nok? 2021,;Sætren, Gunhild Birgitte; Wigum, Jan Petter
Podcast: Mopedopplæring - er den trygg nok? 2021,;Sætren, Gunhild Birgitte; Wigum, Jan Petter
Innovative Road Safety Education Program. 2021,;Moe, Dagfinn; Roche-Cerasi, Isabelle; Skjermo, Jo; Wigum, Jan Petter
2019
Benefits of using driving simulators when training for automation. 2019,;Sætren, Gunhild Birgitte; Blackett, Claire; Wigum, Jan Petter; Eriksson, Alexander Olof
2018
Forskningsprosjekt vedrørende ny føreropplæring i Danmark. En utredning for den danske Færdselsstyrelsen. 2018,;Robertsen, Rolf; Suzen, Elisabeth; Lødemel, Ståle; Wigum, Jan Petter; Robertsen, Kåre; Veie, Rikke Mo
2017
Future challenges in driver instructor education With increased automation in cars. 2017,;Sætren, Gunhild Birgitte; Robertsen, Rolf; Wigum, Jan Petter; Bogfjellmo, Petter Helmersen