Jorid Krane Hanssen

Førsteamanuensis emeritus
Fakultet for samfunnsvitenskap
Kontor
CA3041

Bakgrunn: PhD i sosiologi fra fakultet for samfunnsvitenskap, UiN (2014). Tidligere arbeidserfaring - rådgiver ved Arbeidsrådgivningskontoret i Nordland (ARK) - miljøterapeut i barnevernsinstitusjon for ungdom - undervisning i grunnskole, videregående skole og personer med minoritetsbakgrunn. Ansatt ved Fakultet for samfunnsvitenskap siden 1997.

Kompetanseområder: Sosiologi, familiesosiologi med særskilt fokus på regnbuefamilier, ungdom, kjønn og seksualitet, sosialt arbeid, barnevern.

Undervisning/veiledning: Jeg underviser studenter på bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern i temaer som for eksempel etikk, kommunikasjon, velferdssosiologi, familie, barn og unges oppvekst, flerkulturelle utfordringer i velferdsstaten, majoritets-minoritetsproblematikk. Jeg veileder bachelorstudenter bl.a. innenfor ovenstående temaer. Jeg veileder også masterstudenter i temaer som mellom annet handler om ungdomsproblematikk, familiesosiologi samt kjønn og seksualitet.

Forskning: - Ungdomsforskning - Familieforskning - Kjønn €“ og seksualitetsforskning

Jeg er for tiden involvert i skrivingen av to ulike antologier den ene knyttet til metoder i ungdomsforskning og den andre til ungdommer i risiko.

Publikasjoner: Link til Cristin

2005
Gransker barn av homser. 2005,;Hanssen, Jorid Krane