Ansattbilde: Kåre Haugan

Kåre Haugan

Dosent
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, C Nylåna 4.313
Kompetanseområder
Biologi, kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, naturfagdidaktikk


Utdanning:

Cand.mag.-grad fra 1986 (kjemi, biologi, matematikk), cand.scient.-grad i 1988 (proteinkjemi og planteceller) og dr.scient-grad i 1993 innen molekylærgenetikk (kontroll av plasmidreplikasjon). Ettårig PPU fra 1993. Utenlandsopphold ved Universitetet i Århus (3 mnd) og UCSD, California (6 mnd.).

Kompetanseområder:

Molekylærbiologi, kjemi, feltbiologi og undervisning i naturfag.Forskning:

For tiden involvert i følgende prosjekter:

  • Lærerstudenters læring om og misoppfatninger av kjemiske reaksjoner.
  • Artslære hos lærerstudenter og grunnskoleelever.
  • Sørsamisk etnobotanikk.


Publikasjoner: Cristin

Kjemi og feltbiologi i naturfag ved grunnskolelærerutdanningen (GLU 1-7 og 5-10). Veiledning på bachelor- og master.
1992
2005
Labratory course in Experimental biochemistry Laboratoriekurs i eksperimentell biokjemi 2005, Høgskolen i Nord-Trøndelag: Haugan, Kåre; Eidissen, Anita; Gundersen, Merete; Hammer, Wenche W.; Kaldani, Jacqueline Sarab; Steinnes, Siri