Mads Henrik Skauge Antonsen

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3072

Førsteamanuensis, Fakultet for samfunnsvitenskap, forskningsgruppen Idrett og samfunn (RESPONSE €“ Research Group for Sport and Society), Nord universitet, Bodø.

Fotball-, idretts- og kultursosiologi.

Interesser: idrettspublikum (tilskuere, supporterskap og fotballkultur), ungdomsidrett (organisert idrett vs. treningssenter, livsstilsidrett og esport) og sivilsamfunn (ulikhet og individualisering i form av skiftende holdninger, verdier og motiver, identitetskonstruksjon og sosial kapital).

[Associate Professor, Faculty of Social Sciences, Centre for Sport and Society, (RESPONSE €“ Research Group for Sport and Society), Nord university, Bodø, Norway.

Interests: sport spectatorship (audience, fandom and football culture), youth sport (club sport vs. fitness gyms, lifestyle sport and esport) and civil society (inequality and individualisation as in shifting attitudes, values and motives, identity formation and social capital)].

2022
2021
2020
2019
Doping og juks i e-sport: kjente problemer, nytt felt? 2019, Rana No:;Blaalid, Bjørnar; Tjønndal, Anne; Skauge, Mads
«Et snevert syn både på hva idrett er og på hva helse er». E-sport, helse og inklusjon 2019, Rana No:;Skauge, Mads ; Tjønndal, Anne; Sigurdardottir, Helga Dis Isfold; Blaalid, Bjørnar
Dette er Bodø-sosiologien! 2019, sosiologen.no:;Halvorsen, Pål; Skauge, Mads ; Evertsen, Kathinka Fossum; Kristensen, Christian Li; Blaalid, Bjørnar
2018