Mads Schultz

Universitetslektor
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Kontor
Bodø, Torggården 408