Marianne Brattgjerd

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Kompetanseområder
Nursing education, Medication management, Qualitative Research Methods, Philosophy of Science

Bakgrunn:

 • Bachelor i sykepleie, 180 stp., Høgskolen Stord/Haugesund (2001-2004)
 • Praktisk-pedagogisk-utdanning, 60 stp., Høgskolen i Nord-Trøndelag (2010-2012)
 • Helsevitenskapelig teori, 15 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2012)
 • Erfaringsbasert kunnskap og refleksiv praksis, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2013)
 • Forskning på helsefremming, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2013)
 • Vitenskapsfilosofi, etikk og metoderefleksjon, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2013)
 • Kvalitative metoder, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2013)
 • Kvantitative metoder og statistikk, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2014)
 • Kvalitative metoder €“ Praktisk kunnskapsbygging og evaluering, 7,5 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2014)
 • Motiverende intervju, 10 stp., Høgskolen i Nord-Trøndelag (2014)
 • Masteroppgave i helsevitenskap, 45 stp., Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (2015)
 • De norske kommunale helse-og omsorgstjenestene som forskningssetting, 3 stp., Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE (2016)
 • Webseminar 1-8, 2 stp., Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE (2016-2018)
 • PhD-kurs: Metodologi og forskningsdesign, 5 stp., Nord Universitet (2016)
 • PhD-kurs: Kvalitativ metode, 5 stp., Nord Universitet (2017)
 • Akademisk skriving. Skriveprosesser og deltakelse i akademiske dialoger, 1 stp., Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE (2017)
 • PhD-kurs: Vitenskapsteori, 10 stp., Nord Universitet (2017)
 • PhD-course: Reflexive and Creative Methodology, 7,5 stp., Lund University (2018)
 • Kunnskapstranslasjon og implementering: Forskningens kunnskapsbidrag og implikasjoner i og for helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor, 3 stp., Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene MUNI-HEALTH-CARE (2018)
 • Ph.d. i studier av profesjonspraksis, 180 stp., Nord Universitet (2016 €“ 2021)
 • Universitetspedagogikk, 10 stp., Nord Universitet (2021)

Kompetanseområder:

Sykepleie, legemiddelhåndtering, legemiddelregning, helsevitenskap, motiverende intervju, pedagogikk, praktisk kunnskap, vitenskapsfilosofi, kvalitative metoder, Refleksiv og kreativ metodologi, Abduktiv tilnærming

B
- Standardisering og profesjonsutøvelse
- Clinical Mindlines
- Pedagogikk (transformativ læring)