Ansattbilde: Marianne Kollerøs Nilsen

Marianne Kollerøs Nilsen

Postdoktor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Namsos
Kontor
NAM1 1204
Kompetanseområder
Pharmaceutics

Postdoktor ved senter for omsorgsforskning midt. I prosjektet MedSafe Old som er finanisert av Norges forskningsråd skal vi forske på trygg legemiddelhåndtering til hjemmeboende eldre. Jeg deltar i arbeidspakke 1 der vi skal se på individuelle vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering for hjemmeboende eldre.

Mitt doktorgradsprosjekt handlet om beslutningstaking i forbindelse med behovsmedisinering i omsorgsboliger for eldre.


Har arbeidet ved bachelorutdanningen i farmasi siden 2003, og har før det erfaring fra apotek.

Kontorsted ved studiested Namsos

Tilknyttet forskningsgruppen legemidler og legemiddelhåndtering

Underviser i emnene Samfunnsfarmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelteknologi, Bacheloroppgave, Farmasøytisk praksis.

Forskningsinteresser: legemiddelhåndtering, riktig legemiddelbruk, legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten, samfunnsfarmasi

2024
NARRATIVE-BASED DIGITAL LEARNING PLATFORM: A DYNAMIC APPROACH TO TEACHING PHARMACY HISTORY THROUGH PHARMACISTS’ STORIES 2024, Kadir, Lavin; Foss, Camilla; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Nilsen, Marianne Kollerøs; Bjørknes, Marthe Rambøl
2023
Farmasihistorier, presentasjon av et farmasihistorisk prosjekt 2023, Granås, Anne Gerd; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Foss, Camilla; Nilsen, Marianne Kollerøs; Kadir, Lavin Dlshad
Farmasihistorier 2023, Nilsen, Marianne Kollerøs; Holst, Lone; Kadir, Lavin; Waaseth, Marit; Foss, Camilla; Bjørknes, Marthe Rambøl
Farmasihistorier - digitale opptak og formidling av nyere norsk farmasihistorie 2023, Kadir, Lavin; Foss, Camilla; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Nilsen, Marianne Kollerøs; Bjørknes, Marthe Rambøl
2020
Behovsmedisinering for eldre i omsorgsboliger 2020, Nilsen, Marianne Kollerøs; Sletvold, Hege; Olsen, Rose Mari
2013
Bruk av Sim-Man i bachelor-utdanningen i farmasi 2013, Nilsen, Marianne K.; Wiik, Guri Bitnes
Håndbok for studieopphold i apotek 2013, Nilsen, Marianne K.; Stberg, Berit; Lone, Holst; Sørgaard, Grethe; Trelnes, Lisbeth; Finstad, Ellen