Marianne Kollerøs Nilsen

Postdoktor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Namsos
Kontor
NAM1 1204
Kompetanseområder
Pharmaceutics
Faggruppeleder for faggruppe Legemidler og legemiddelhåndtering (50%)
Førsteamanuensis ved bachelorutdanningen i farmsi, campus Namsos (50%).
Har arbeidet ved farmasiutdanningen siden 2003, og har før det erfaring fra apotek.
Underviser i emnene Samfunnsfarmasi, Legemiddelhåndtering, Legemiddelteknologi, Bachelor, Farmasøytisk praksis.
Forskningsinteresser: legemiddelhåndtering, legemiddelbruk, samfunnsfarmasi
Forskningsområde: Behovsmedisinering og eldre som bor i omsorgsboliger.
2023
Farmasihistorier, presentasjon av et farmasihistorisk prosjekt 2023,;Granås, Anne Gerd; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Foss, Camilla; Nilsen, Marianne Kollerøs; Kadir, Lavin Dlshad
Farmasihistorier - digitale opptak og formidling av nyere norsk farmasihistorie 2023,;Kadir, Lavin; Foss, Camilla; Waaseth, Marit; Holst, Lone; Nilsen, Marianne Kollerøs; Bjørknes, Marthe Rambøl
Farmasihistorier 2023,;Nilsen, Marianne Kollerøs; Holst, Lone; Kadir, Lavin; Waaseth, Marit; Foss, Camilla; Bjørknes, Marthe Rambøl
2020
Behovsmedisinering for eldre i omsorgsboliger 2020,;Nilsen, Marianne Kollerøs; Sletvold, Hege; Olsen, Rose Mari
2013
Bruk av Sim-Man i bachelor-utdanningen i farmasi 2013,;Nilsen, Marianne K.; Wiik, Guri Bitnes
Håndbok for studieopphold i apotek 2013,;Nilsen, Marianne K.; Stberg, Berit; Lone, Holst; Sørgaard, Grethe; Trelnes, Lisbeth; Finstad, Ellen