Ole Johan Ramfjord

Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kompetanseområder
Web, Intranet, Photography, Video, Dissemination
Jeg arbeider ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.
Jeg er webansvarlig på fakultetet, i tillegg produserer jeg innhold til nord.no og intranett.
Jeg har kontor i Bestyrerboligen på Røstad i Levanger.