Ole Petter Vestheim

Førsteamanuensis
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Levanger, C Nylåna 4.222

Jeg er utdannet allmennlærer fra tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag. Etter fullført lærerutdanning tok jeg master i kroppsøving med fokus og fordypning i friluftsliv. Tidligere har jeg ;jobbet som lærer på ulike nivåer i grunnskolen. ;


Jeg har vært tilsatt ved lærerutdanningene på Røstad siden 2012 ;da jeg startet i et doktorgradsløp. ;Ph.d.-prosjekt rettet søkelyset mot praksis på skoler som over tid hadde oppnådd gode resultater på nasjonale prøver i Norge. Etter disputas i 2017 har jeg fortsatt forsket på hvordan ;ulike aspekter med ekstern skolevurdering, ;ansvarliggjøring og offentliggjøring av skoleresultater ;virker inn på skolens praksis og politikk. ;
Tidligere underviste jeg på ulike studier på Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. De siste årene har jeg undervist i pedagogikk og elevkunnskap på grunnskolelærerutdanning og ;på et internasjonalt studietilbud, Nordic and International ;Perspectives on Teaching and Learning.

De siste årene har jeg vært Nord universitets faglig koordinator for den statlige tilskuddsordningen Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) i Trøndelag. Dette innebærer blant annet å være UH-representant i kommunale nettverk, å være bindeledd mellom skoleeiere og Statsforvalteren, og ikke minst å være utviklingspartner i skolebaserte utviklingstiltak. Fra 2020 til 2023 var jeg medlem i veilederlauget for Oppfølgingsordningen i Trøndelag med ansvar for kvalitetsutvikling av skoler i to kommuner i Trøndelag.

Jeg er leder i forskningsgruppen Profesjon, praksis og utvikling i barnehage og skole. ;

2018
National Tests in Norwegian Newspapers 2004-2017 2018,;Vestheim, Ole Petter; Sem, Leiv Heming
2016
Forside: Slår alarm om lærerutdanningen Reportasje: Frykter rasering av lærerutdanningen 2016,;Kanestrøm, Nils Halse; Mollan, Anne Grete; Husby, Jon Arve; Vestheim, Ole Petter; Taraldsen, Eldar; Prestvik, Johan
Lærerbråk ved Nord universitet 2016,;Kanestrøm, Nils Halse; Mollan, Anne Grete; Taraldsen, Eldar; Husby, Jon Arve; Vestheim, Ole Petter; Lie, Tove