Olga Iermolenko

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Kompetanseområder
Economic Analysis and Accounting Division, Business Administration, Financial management, Project management, Internal audit

Jeg jobber som førsteamanuensis på Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord. Jobben min er tilknyttet internasjonale utdannings- og forskningsprosjekter, finansiert av Utenriksdepartementet, NFR, DIKU, og Erasmus+.

Utdanning: Doktorgrad i økonomi (Nord universitet, 2018) Siviløkonom (Nord universitet, 2011) Master in Management of Organization (Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2010).

Jeg underviser i regnskapsanalyse og verdsettelse, budsjettering og driftsregnskap på bachelornivå, og prosjektledelse og økonomistyring på masternivå.
Forskningsinteresser: Økonomistyring, prosjektledelse, omskolering av veteraner, PhD utdanning.