Ansattbilde: Pål Fossland Moa

Pål Fossland Moa

Førstelektor
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Studiested
Steinkjer
Kontor
STEP 327
2020
Survival and cause-specific mortality of harvested willow ptarmigan (Lagopus lagopus) in central Norway 2020, Ecology and Evolution: Volum 10 s. 11144-11154 Israelsen, Markus Fjellstad; Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn-Roar; Nilsen, Erlend Birkeland
Survival and Migration of Rock Ptarmigan in Central Scandinavia 2020, Frontiers in Ecology and Evolution: Volum 8 Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland; Brøseth, Henrik; Pedersen, Hans Christian; Hagen, Bjørn-Roar
2017
2016
Declining reproductive output in capercaillie and black grouse – 16 countries and 80 years 2016, Animal Biology: Volum 66 s. 363-400 Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Willebrand, Tomas; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar
2014
Natur og næring i samspill 2014, Akademika forlag: Grande, Jorunn; Husby, Magne; Moa, Pål Fossland
Landscape characteristics explain large-scale variation in demographic traits in forest grouse 2014, Landscape Ecology: Volum 29 s. 127-139 Lande, Unni Støbet; Herfindal, Ivar; Willebrand, Tomas; Moa, Pål Fossland; Storaas, Torstein
Rypejakt i Nord-Trøndelag : fra matauk til hobby - til næring? Natur og næring i samspill 2014, Akademika forlag: s. 29-45 Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sund, Torgrim; Breisjøberget, Jo Inge; Pedersen, Hans-Christian
2013
Natural ptarmigan refuges; do they exist and do they result in higher ptarmigan densities? 2013, Tidsskriftet UTMARK: Moa, Pål Fossland; Nilsen, Erlend Birkeland; Hagen, Bjørn Roar; Sund, Torgrim
2006
Does the spatiotemporal distribution of livestock influence forage patch selection in Eurasian lynx Lynx lynx? 2006, Wildlife Biology: Volum 12 s. 63-69 Moa, Pål Fossland; Herfindal, Ivar; Linnell, John D.C.; Overskaug, Kristian; Kvam, Tor; Andersen, Reidar
Survival rates and causes of mortality in Eurasian lynx (Lynx lynx) in multi-use landscapes 2006, Biological Conservation: Volum 131 s. 23-32 Andrén, Henrik; Linnell, John D.C.; Liberg, Olof; Andersen, Reidar; Danell, Anna; Karlsson, Jens
2005
Does recreational hunting of lynx reduce depredation losses of domestic sheep? 2005, Journal of Wildlife Management: Volum 69 s. 1034-1042 Herfindal, Ivar; Linnell, John D.C.; Moa, Pål Fossland; Odden, John; Austmo, Lars Bendik; Andersen, Reidar
2002
Lynx depredation on domestic sheep in Norway 2002, Journal of Wildlife Management: Volum vol. 66 s. 98-105 Odden, John; Linnell, John D.C.; Moa, Pål Fossland; Kvam, Tor; Herfindal, Ivar; Andersen, Reidar
2001
Gaupa - Nordens uproblematiske minitiger? Utmarksbeite og store rovdyr 2001, Norges forskningsråd: s. 49-59 Andersen, Reidar; Kvam, Tor; Linnell, John D.C.; Moa, Pål Fossland; Odden, John; Gangås, Lars
Home range size and choice of management strategy for Lynx in Scandinavia 2001, Environmental Management: Volum vol. 27 s. 869-879 Linnell, John D.C.; Andersen, Reidar; Kvam, Tor; Andrén, Henrik; Liberg, Olof; Odden, John
2023
Overvekt og fedme i Trøndelag 2019: Helsestatistikk-rapport nummer 11 fra HUNT4 2023, Kvistad, Kyrre; Brandkvist, Maria; Vie, Gunnhild Åberge; Moa, Pål Fossland; Opdahl, Signe; Sliper, Jon Olav
Hverdagsliv og funksjon hos hjemmeboende eldre i Trøndelag i 2019: Helsestatistikk-rapport nummer 12 fra HUNT4 2023, Moa, Pål Fossland; Opdahl, Signe; Sliper, Jon Olav; Rangul, Vegar; Krokstad, Steinar; Eiksund, Sveinung Øystein
2021
Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019 Helsestatistikk-rapport nummer 8 fra HUNT4 2021, Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland; Rangul, Vegar
Flersykelighet og egenrapporterte sykdommer i Trøndelag 2019. Helsestatistikk-rapport nummer 8 fra HUNT4 2021, Gravaas, Bente Christine; Eiksund, Sveinung Øystein; Sliper, Jon Olav; Opdahl, Signe; Kvistad, Kyrre; Moa, Pål Fossland
2020
2019
Hønsefuglportalen. Oppsummering av drift og utvikling i perioden 2013-2018 2019, Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn; Pedersen, Hans Christian; Kjønsberg, Marius; Rød-Eriksen, Lars; Eriksen, Lasse Frost; Bowler, Diana Elizabeth
Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 2019, Volum 5 Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt
Spørreundersøkelse blant rypejegere i Lierne 2018 2019, Moa, Pål Fossland; Andersen, Oddgeir; Grande, Jorunn; Åberg, Tord; Nilsen, Erlend Birkeland
DATA SHOULD BE UNITED! Integrating data from various sources 2019, Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland; Bowler, Diana Elizabeth; Eriksen, Lasse Frost
2018
Revidert forvaltningsplan for lirype i Åfjord statsallmenning. FoU-rapport nr. 24 2018, Nord universitet: Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Singsaas, Gunnar; Strømsli, Ole Arnstein
Evaluering av prosjektet Jakt i Værnesregionen : økt jakt på smårovvilt 2018, Hagen, Bjørn-Roar; Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Gervais, Simon; Rimul, Ivar; Almestad, Stian Renbjør
Endringer i Rypejakta over de siste 10 årene 2018, Kvasnes, Mikkel Andreas Jørnsøn; Andersen, Oddgeir; Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland
Nye skritt mot en helhetlig rypeforvaltning 2018, Jakt og fiske: s. 54-58 Moa, Pål Fossland; Nilsen, Erlend Birkeland; Eriksen, Lasse Frost; Hagen, Bjørn-Roar; Grande, Jorunn; Kleven, Oddmund
The Norwegian grouse nesting lottery 2018, Hagen, Jonas Kristian Gjestvang; Storaas, Torstein; Jahren, Torfinn; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar
Bærekraftig småviltforvaltning som grunnlag for lokal verdiskapning: Oppsummering av workshop og dybdeintervjuer 2018, Volum 1375 Eriksen, Lasse Frost; Grande, Jorunn; Moa, Pål Fossland; Rohde, Thomas; Nilsen, Erlend Birkeland
2016
Reirpredasjon 2016, Storaas, Torstein; Jahren, Torfinn; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar
Er predatsjonstrykket på småviltet større no enn før? 2016, Storaas, Torstein; Jahren, Torfinn; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Willebrand, Tomas
Using empirical data to quantify implementation uncertainty in small game harvest management 2016, Nilsen, Erlend Birkeland; Moa, Pål Fossland; Eriksen, Lasse Frost
2015
Her raner reven rypa 2015, Moa, Pål Fossland
Fjellrypeprosjektet i Lierne. Årsrapport 2015 2015, Nilsen, Erlend Birkeland; Pedersen, Hans-Christian; Brøseth, Henrik; Kleven, Oddmund; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar
Frivillig innsamling av slakteavfall etter elgjakta – lot det seg gjøre? 2015, Hjorteviltet: s. 78-78 Kolås, Lasse; Rimul, Ivar; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Almestad, Stian Renbjør
Multi-fate nest predation in black grouse and capercaillie and effects of habitat – preliminary results 2015, Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar
Reiroverlevelse og reproduksjon hos storfugl og orrfugl 2015, Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar
Hønsefugl, predagsjon og været som var 2015, Jakt og fiske: s. 38-41 Jahren, Torfinn; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Storaas, Torstein
2014
Auka reirrøving - rev og mår tek egga 2014, Jakt og fiske: s. 52-56 Jahren, Torfinn; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Storaas, Torstein
Kameraovervåkning av hønsefuglreir : hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag (studieperioden 2010 – 2013) 2014, Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sund, Torgrim; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Husby, Sverre
2013
Rypeforvaltning 2013, Moa, Pål Fossland
Hvem gjør seg nytte av slakteavfallet fra elgjakta? 2013, Hjorteviltet: s. 75-77 Hagen, Bjørn Roar; Moa, Pål Fossland; Gomo, Gjermund; Odden, Morten; Johnsen, Håvard; Kviseth, Marit
Bakkehekking i hjorteviltland; -ikke for amatører 2013, Hjorteviltet: Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein
Kameraovervåkning av hønsefuglreir : noen hovedresultater fra studieområdet i Trøndelag etter feltsesongen 2012 2013, Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sund, Torgrim; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Kvernmo, Håvard
2011
Skogsfugl og rypetakseringer 1995 – 2011. 2011, Høgskolen i Hedmark: Solvang, Håkon; Pedersen, Hans-Christian; Moa, Pål Fossland
Kameraovervåkning av hønsefuglreir : noen hovedresultat fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen 2011 2011, Høgskolen i Nord-Trøndelag: Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Sandmo, Arne Otto; Skrove, Tale
2010
Alle vil eta skogsfuglegg - men raudreven tek mest! 2010, Jakt og fiske: s. 68-70 Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar
Kameraovervåkning av hønsefuglreir: noen hovedresultat og -erfaringer fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen i 2010 2010, Moa, Pål Fossland; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Jahren, Torfinn; Storaas, Torstein; Nicolaisen, Per Ivar
Undersøkelse blant jaktrettighetshavere i Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011 : datagrunnlag og noen sentrale funn 2010, Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn P.; Pedersen, Hans Christian; Storaas, Torstein; Solvang, Håkon; Solvang, Håkon
2009
Resultater og erfaringer etter bruk av Distance-metoden ved hønsefugltakseringer i Midt-Norge 2009, Moa, Pål Fossland; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans Christian; Solvang, Håkon
Hjortevilt og beiteskader på grasrundballer i Steinkjer kommune : skadeomfang og forebyggende tiltak 2009, Hagen, Bjørn Roar; Moa, Pål Fossland; Sand, Ole Morten; Winther, Åse Sofie; Aassve, Lisbeth; Kvam, Tor
2008
Hunting refuge and the effect on the fall population density of Capercaillie and Black Grouse 2008, Pedersen, Hans Christian; Spidsø, Tor Kristian; Spidsø, Tor Kristian; Moa, Pål Fossland; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar
Dugnad gir bedre rypeforvaltning 2008, Trønder-avisa: s. 2-3 Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans Christian
Elg-/reingjerdet på Falmår : delprosjekt : sluttrapport 2008, Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sørli, Håvard; Kveli, Jens; Tømmerås, Svend Harald; Rolandsen, Christer Moe
2007
Årsrapport for rypetaksering 2006. 2007, Høgskolen i Hedmark: Solvang, Håkon; Pedersen, Hans-Christian; Storaas, Torstein; Moa, Pål Fossland; Breisjøberget, Jo Inge
Rype for framtida 2007, Fisk og Vilt: s. 8-9 Andersen, Oddgeir; Christensen, Haaken; Kaltenborn, B. P.; Midtlund, Frode K.; Moa, Pål Fossland; Moa, Pål Fossland
Taksering av hønsefugl - hvorfor og hvordan : erfaringer fra et samarbeid i Nord-Trøndelag 2007, Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Rannem, Arne Bragstad; Spidsø, Tor Kristian; Sørensen, Ole Jakob; Tronstad, Stig
2004
Tap av sau i et bynært område - Vestmarka ved Oslo 2002 og 2003 2004, Kvam, Tor; Rosendal, Kai Magne; Rosvold, Ellen Marie; Aune, Arild; Rosendal, Siv Monika; Brøndbo, Karl
2002
GIS som verktøy i utmarksprosjekt 2002, Moa, Pål Fossland; Kvam, Tor; Kveli, Jens; Moa, Guri; Haugan, Frank Robert; Markhus, Guri
Telemetribasert undersøkelse av sauetap i Meråker 2001 : sluttrapport 2002, Kvam, Tor; Aune, Arild; Brøndbo, Karl; Moa, Pål Fossland; Rosendal, Kai Magne
Brown bear predation on moose : effects on the hunting results of moose in bear areas 2002, Christiansen, Frank Otto; Moa, Pål Fossland; Dahle, Bjørn; Kvam, Tor
Livestock husbandry and problem individuals: studies of Eurasian lynx in Norway and France 2002, Linnell, John Durrus; Stahl, P.; Vandal, J. M.; Odden, John; Moa, Pål Fossland; Herfindal, Ivar
2001
Bjørnens predasjon på elg : effekter på jaktuttaket av elg i i bjørneområder? 2001, Christiansen, Frank Otto; Moa, Pål Fossland; Dahle, Bjørn; Kvam, Tor
Tap av sau i Meråker 2001 2001, Kvam, Tor; Aune, Arild; Moa, Pål Fossland; Brøndbo, Karl
Bjørnens predasjon på elg : effekter på jaktuttak av elg i bjørneområder? 2001, Christiansen, Frank Otto; Moa, Pål Fossland; Dahle, Bjørn; Kvam, Tor
1999
Sluttrapport fra prosjektet "Rådyras reaksjon på støy under øvelse Battle Griffin 1999" 1999, Kvam, Tor; Andersson, Paul; Kjelvik, Ola; Moa, Pål Fossland; Reitan, Arild; Tronstad, Stig
Luftas majestet : slik dreper ørna rein 1999, Namdalsavisa: s. 22-23 Kjelvik, Ola; Moa, Pål Fossland; Kvam, Tor; Bjøndbo, Karl
Gaupeprosjektet : når gaupa er sulten 1999, Namdalsavisa: s. 20-21 Kvam, Tor; Moa, Pål Fossland; Kjelvik, Ola; Brøndbo, Karl
Slik jakter kongeørna 1999, Villmarksliv: Volum årg.27. s. 32-33 Kjelvik, Ola; Moa, Pål Fossland; Kvam, Tor; Brøndbo, Karl