Ansattbilde: Robin Isfold Munkvold

Robin Isfold Munkvold

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, B Hovedbygning 3111
Kompetanseområder
Databases, Digital media, User experience
I teach Game Design at the Games and Entertainment Technology studies.
The studies are a part of the Centre for Excellent IT education (Excited) and I have a 30% position in the centre.
2022
Does behaviour match user typologies? An exploratory cluster analysis of behavioural data from a gamified fitness platform 2022, CEUR Workshop Proceedings: Volum 3147 s. 105-114 Krath, Jeanine; Palmquist, Adam; Jedel, Izabella Alexandra Victor; Barbopoulos, Isak; Helmefalk, Miralem; Munkvold, Robin Isfold
2021
An Industry Experiment of Academic Performance and Drop-Out in Gamified Distance Education 2021, CEUR Workshop Proceedings: Volum 2883 s. 1-10 Jedel, Izabella Alexandra Victor; Palmquist, Adam; Munkvold, Robin Isfold; Goethe, Ole; Jonasdottir, Hrafnhildur; Olsson, Erik Martin
2023
2020
Female Students’ Reflections for Inclusive Physical Learning Environments 2020, Sigurdardottir, Helga Dis Isfold; Munkvold, Robin Isfold; Szynkiewicz, Justyna; Kolås, Line
Forprosjekt om bruk av VR-teknologi i føreropplæringen. Sluttrapport. 2020, Nord universitet: Marinelli, Giuseppe; Robertsen, Kåre; Simsekoglu , Ozlem; Munkvold, Robin Isfold; Robertsen, Rolf; Skevik, Trond Olav
2015
Project Thinking as a Strategy for University Education 2015, Sindre, Guttorm; Giannakos, Michail; Krogstie, Birgit Rognebakke; Munkvold, Robin; Aalberg, Trond
2011
Digital kompetanse gjennom internasjonalt samarbeid 2011, Nordseth, Hugo; Gray, Bill; Kolås, Line; Munkvold, Robin; Skavhaug, Trygve Wicklund; Thorshaug, Arve
2008
Nettbasert undervisning 2008, Cappelen Damm Høyskoleforlaget: Munkvold, Robin; Fjeldavli, Aida; Hjertø, Greta; Hjertø, Greta; Hole, Grete Oline
2007
IKT i barnehagen 2007, Munkvold, Robin; Kolås, Line
2006
Development of pedagogical best practices for e-learning : a professional collaboration 2006, Munkvold, Robin; Fjeldavli, Aida; Hjertø, Greta; Hjertø, Greta
NNU's road map to e-learning 2006, Munkvold, Robin; Risnes, Tor Åge; Hole, Grete Oline
Manual for nettpedagoger 2006, Munkvold, Robin; Fjeldavli, Aida; Hole, Grete Oline; Hjertø, Greta; Hjertø, Greta; Risnes, Tor Åge
2004
Quality Assurance for Online Learning : an Online Manual 2004, Munkvold, Robin; Instefjord, Elen; Tillerli, Karsten
Kvalitetskriterier i et e-læringsmiljø - en elektronisk manual 2004, Munkvold, Robin; Instefjord, Elen; Knudsen, Ida Margrethe; Tillerli, Karsten
2003
Kvalitetskriterier for nettbasert undervisning 2003, Munkvold, Robin; Kuvaas, Karen Margrethe; Knutsen, Ida Margrethe; Tillerli, Karsten; Estensen, Anita
2002
2001
DO-IT, Distriktsorientert IT ; Sluttrapport fra forprosjekt i Interreg II, Norden Grønne Belte 2001, Nordseth, Hugo; Hjeltnes, Thorleif; Andersson, Bertil; Farbu, Arnt; Larsen, Bjørn Tore; Forss, Pär-Ove