Ruth Marie Stensland Donovan

Universitetslektor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Kontor
Bodø, Hovedbygning E241
Kompetanseområder
Health psychology, Communications, Creativity, Public health, Mental Health, Drugs and alcohol research, Innovation, Leadership, Dissemination
Sykepleier, forfatter, universitetslektor og mangeårig pårørende innen psykisk helse/rus. Selv om mye er blitt bedre i tjenestene, er det fortsatt en lang vei å gå før personer med psykiske lidelser, rus og avhengighet, ikke bare overlever, men også opplever seg verdifulle i et samfunn, og i en helsetjeneste, hvor stigma og skam ikke lengre eksisterer. Jeg vil jobbe for at utdanningene øker sin innsats for å fremme holdninger, kunnskap og kompetanse for å komme på et nivå hvor myter, fordommer og stigma pakkes vekk og erstattes av en kunnskapsbasert, empatisk, kreativ og medfølende praksis.
Jeg underviser i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge på bachelorprogrammet i sykepleie. Underviser også i helsefremmende arbeid, psykisk helse/rus, ABC for mental sunnhet, implementering av kunnskapsbasert praksis, sosial markedsføring, inovasjon- og endringsledelse.
2016
Sykepleie - en uforløst ressurs i psykisk helsearbeid Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2016, Gyldendal Akademisk: s. 139-156;Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Donovan, Ruth Marie Stensland; Sæterstrand, Torill Margaret
2019
Slik får vi ut potensialet Frokostmøte i regi av Bergen Næringsråd, gruppe Helse 2019,;Bragelien, Judit Johnstad; Voldsund, Kari Håvåg; Donovan, Ruth Marie Stensland
2018
Innovasjon på «tvers» i et innovasjons- og entreprenørskapsfag 2018,;Bragelien, Judit Johnstad; Voldsund, Kari Håvåg; Donovan, Ruth Marie Stensland
STUDENPROSJEKTER SOM BIDRAR TIL SOSIALE INNOVASJONER OG NYE ARBEIDSPLASSER 2018,;Donovan, Ruth Marie Stensland; Voldsund, Kari Håvåg; Bragelien, Judit Johnstad
Drømmefangerne – et fortellerprosjekt med rusavhengige 2018,;Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland
Drømmefangerne – et fortellerprosjekt med rusavhengige Foredrag på: 2018,;Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland
Dream Catchers: a research Project! 2018,;Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland
2017
Folkehelsearbeid krever ledelse 2017, Utposten: s. 33-33;Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland; Tellnes, Gunnar
Hvem tar ansvaret? Kronikk om folkehelsepolitikk 2017, Dagens medisin: s. 40-40;Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland; Tellnes, Gunnar
2012
Helsefremmende lokalsamfunn 2012, Gyldendal Akademisk:;Sletteland, Nina; Donovan, Ruth Marie Stensland