Ruth Marie Stensland Donovan

Universitetslektor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning E241
2016
Sykepleie - en uforløst ressurs i psykisk helsearbeid Forebyggende helsearbeid - sykepleie i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2016, Gyldendal Akademisk: s. 139-156;Tingvoll, Wivi-Ann; Fredriksen, Sven-Tore Dreyer; Donovan, Ruth Marie Stensland; Sæterstrand, Torill Margaret
2019
Slik får vi ut potensialet Frokostmøte i regi av Bergen Næringsråd, gruppe Helse 2019,;Bragelien, Judit Johnstad; Voldsund, Kari Håvåg; Donovan, Ruth Marie Stensland
2018
Innovasjon på «tvers» i et innovasjons- og entreprenørskapsfag 2018,;Bragelien, Judit Johnstad; Voldsund, Kari Håvåg; Donovan, Ruth Marie Stensland
STUDENPROSJEKTER SOM BIDRAR TIL SOSIALE INNOVASJONER OG NYE ARBEIDSPLASSER 2018,;Donovan, Ruth Marie Stensland; Voldsund, Kari Håvåg; Bragelien, Judit Johnstad
Drømmefangerne – et fortellerprosjekt med rusavhengige 2018,;Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland
Drømmefangerne – et fortellerprosjekt med rusavhengige Foredrag på: 2018,;Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland
Dream Catchers: a research Project! 2018,;Lyngstad, Mette Bøe; Donovan, Ruth Marie Stensland
2017
Folkehelsearbeid krever ledelse 2017, Utposten: s. 33-33;Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland; Tellnes, Gunnar
Hvem tar ansvaret? Kronikk om folkehelsepolitikk 2017, Dagens medisin: s. 40-40;Rønnevik, Dag-Helge; von Heimburg, Dina; Donovan, Ruth Marie Stensland; Tellnes, Gunnar
2012
Helsefremmende lokalsamfunn 2012, Gyldendal Akademisk:;Sletteland, Nina; Donovan, Ruth Marie Stensland