Shirin Moradi

Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Levanger, A Bestyrerbolig
2.04
Kompetanseområder
Human resource administration, Management support, Appointment, Holiday, Arbeidsplaner FLU, Health£ safety and environment (HSE)

Jeg jobber som personalrådgiver ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Mine arbeidsområder er innen HR/Personal, Lederstøtte, rådgivning og saksbehandling, Rekruttering, ansettelser og personaladministrasjon: faggruppe GLU, Tilpasset opplæring og Logopedi, HMS-arbeid.

Jeg har kontorsted ved studiested Levanger.