Solrunn Pedersen

Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Bodø, Hovedbygning 340614
Kompetanseområder
Library guicance, Study plan, Facilitation
Jeg har arbeidssted i Bodø. Mine arbeidsoppgaver er i hovedssak saksbehandling, studieplanarbeid og studieveileder ved kortere studier i Bodø og Nesna.
Utdannelse:
CandMag og adjunkt kompetanse. Grunnlaget for graden er er 3. årig fiskeriøkonomisk linje, faglærer i økonomi og årsenhet i kroppsøving. I tillegg har jeg studiepoeng i realfag.