Solveig Margaret Thomassen

Universitetslektor
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
2020
Foreldrenes opplevelse av å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse 2020, Sykepleien Forskning:;Thomassen, Solveig Margaret; Loftfjell, Anne Lise Grønnigsæter; Karlstad, Jannike Lie; Brinchmann, Berit Støre
2021
Deres artikkel nådde forskere i Australia. 2021, Tidsskriftet sykepleien:;Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Thomassen, Solveig Margaret
Hvordan bli en trygg palliatør Kols 2021,;Thomassen, Solveig Margaret
2020
Høringsuttalelse om Meld.St.24(2019-2020) - Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve 2020,;Rønsen, Astrid; Winger, Anette; Steindal, Simen Alexander; Thomassen, Solveig Margaret; Sønning, Hildegunn Ervik; Orøy, Aud Jorun
Livet med en voksen datter med spiseforstyrrelse 2020, Erfaringskompetanse.no:;Loftfjell, Anne-Lise Grønningsæter; Thomassen, Solveig Margaret
2018
" På tå hev" 2018,;Thomassen, Solveig Margaret