Ansattbilde: Svein Oskar Lauvsnes

Svein Oskar Lauvsnes

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen
Studiested
Steinkjer
Kontor
STEC B317

Bakgrunn: Siviløkonom med Høyere Avdeling (spesialisering i Økonomisk Analyse) fra Norges Handelshøgskole. Ph.D/Dr. Oecon fra HHB. Annen utdanning: befal i Det Norske Forsvaret (tjenestegjort i Norge og i Sør-Libanon/UNIFIL), 3-årig faglærer i kroppsøving/idrettsfag.

Kompetanseområder: Økonometriske metoder med vekt på tidsrekkeanalyse innenfor finans (risikoanalyse, finanssekstorens innvirkning på makroøkonomien) og samfunnsøkonomi (Norsk landbruk og Hollandsk syke, matsikkerhet, omdisponering av landbruksareal, konjunktursvingninger, pengepolitikk)

Undervisning/veiledning: EK340E Econometrics, BE206E Investering og Finansiering. ECO1001 Mikroøkonomi, ECO1003 Makroøkonomi. FIN2007 Finans, EK365 Introductory econometrics, EK366E Dynamic Multivariate Economic Analysis, MET2001 Anvendt økonometri, MET2004 Anvendt kvantitativ makrofinans, veiledning på bachelor-, master- og doktorgradsavhandlinger innenfor finans, økonometri, makroøkonomi.

Se CRISTIN

2012
The relationship between spot and forward and futures contract prices in the Nordic electricity market 2012, Kjærland, Frode; Drage, Andreas; Larsen, Berner; Lauvsnes, Svein Oskar; Riibe, Espen
The relationship between spot and forward and futures prices in the Nordic electricity market 2012, Kjærland, Frode; Drage, Andreas; Larsen, Berner; Lauvsnes, Svein Oskar; Riibe, Espen