Synnøve Dalmo Tollåli

Seniorrådgiver
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Kontor
Bodø, Samfunnet 211
Kompetanseområder
Study adviser, Canvas, PhD in Science of Professions, MSc in Health Sciences, Common Student System (FS), Quality of education
Studierådgiver og administrativ kontakt for Master i Helsevitenskap, Master i klinisk sykepleie, master i spesialsykepleie og ph.d i studier av profesjonskunnskap.

Min utdanningsbakgrunn er: Hovedfag i Offentlig Politikk og Administrasjon (1991), Cand.mag med Off.pol.og adm/sosialøkonomi/EDB