Terje Jostein Halvorsen

Professor
Fakultet for samfunnsvitenskap
Kompetanseområder
Special needs education, Child Protection

Bakgrunn: Spesialpedagog og doktor polit i pedagogikk.

Kompetanseområder: Vitenskapsteori, pedagogisk filosofi, utviklingspsykologi, kognitiv utvikling, atferdsvansker, filosofi for barn

Undervisning/veiledning: Utviklingspsykologi, sosialpedagogikk, barnevern.

Forskning: Arbeider med et prosjekt om pedagogisk idéhistorie og et om tiltak for å støtte utsatte barns kognitive utvikling.

Publikasjoner: Link til Cristin