Tor Gustav Sigeman

Rådgiver
Fakultet for samfunnsvitenskap
Kompetanseområder
Research communication, Europe, Research cooperation, Research support, International cooperation
Strategisk rådgivning til dekan, prodekan for forskning og utvikling, faggruppleder och forskere kring ekstern forskningsfinansiering, påvirke beslutningstakere, finansierere og utvikle eksterne samarbeid.
Cristin-kontakt
Ansvarlig for juridiske kontrakter
Sekretær fsv forskningsutvalg
Koordinator FSV internasjonal Utvalg
Som statsviter har jeg jobbet med EU-finansiering og politikk i 25 år. Jeg er spesielt interessert i spørsmål som demokrati, migrasjon, bærekraftig utvikling, klimaendringer og sikkerhet.
I dag gjør jeg hovedsakelig tre ting som fungerer veldig bra sammen:
€¢ Strategisk rådgivning til team som søker om stipend
€¢ Seniorrådgiver i internasjonale samfunnsvitenskapelige prosjekter
€¢ Påvirke finansierere og beslutningstakere
Jeg er kontaktperson for 45 EU-finansierte forskningsprosjekter. En av dem er JUSTNORTH, som er det største H2020 samfunnsvitenskapelige prosjektet Uppsala universitet noensinne har vunnet. Nord universitetet er nå partner i dette prosjektet om bærekraftig utvikling i Arktis. JUSTNORTH er et av 23 forskningsprosjekter som deltar i EU Polar Cluster. Når EU-kommisjonen kommuniserer med alle disse prosjektene, går den gjennom en politisk arbeidsgruppe der jeg er medformann.