Ansattbilde: Toril Irene Kringen

Toril Irene Kringen

Seniorrådgiver
Økonomi og HR
Studiested
Stjørdal
Kontor
STJCA 3.3416
Kompetanseområder
Privacy policy, Legal counselling
Personvernombud
Jurist
Arbeidsområder:
Rådgivning innenfor følgende områder:
Personopplysningsvern - informasjonssikkerhet
Kontraktsrett
Avtalerett
Forvaltningsrett
Sidegjøremål
Immaterielle rettigheter (IPR)
Selskapsrett og forvaltning av statlig eierskap