Trine Merethe Paulsen

Universitetslektor
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Levanger, G Nordlåna 2204
Kompetanseområder
Vocational course, Digital teaching tools, Natural Science, Agriculture£ Fishing and Forestry, Vocational didactics

Jeg underviser på praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, PPUy, og på bacelorutdanningen for yrkesfaglærere. Har master i yrkespedagogikk.

Jeg har kontorsted på Levanger.

Har deltatt i sentralt læreplanarbeid gjennom tre reformer, nå sist fagfornyelsen. Har vært ekstern prosjektleder for arbeidet med læreplaner innen utdanningsprogrammet naturbruk.

Har bakgrunn fra videregående opplæring med flere års erfaring fra fiskerifag, blått naturbruk. Jeg har også undervist i naturfag, biologi og kjemi.

Sitter i faglig råd for naturbruk: https://sryogfagligerad.no/faglig-rad-for-naturbruk/.

I ti år har jeg arbeidet med utvikling av digitale læremidler (NDLA, ndla.no) og nettbasert undervisning. Har gjennom dette erfaring med utfordringer og muligheter knyttet til hvordan digitale omgivelser påvirker undervisning og læring.

Har også oppgaver tilknyttet DEKOM videregående opplæring i Nordland.