Ansattbilde: Trond Lekang

Trond Lekang

Dosent
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3422
Kompetanseområder
Science Technology Studies, Special needs education, Pedagogy, Leadership

Bakgrunn: Utdannet allmennlærer fra 1989. Arbeidet i grunnskolen 1990-2007. Ansatt ved lærerutdanningen fra 2002 med ansvar for praksisrelaterte og IKT-oppgaver. Prosjektleder for IKT-prosjekt og prosjekt for nyutdannede lærere. Ansatt ved Nord universitet som høgskolelektor/universitetslektor/førstelektor/dosent siden 2007.

Kompetanseområder: Generell pedagogikk, veileder- og rådgiverutdanning. Rektorutdanning. Digital kompetanse. Skoleledelse og digitalisering.

Undervisning/veiledning: Veiledning av masteroppgaver innenfor pedagogikk, veiledning og bruk av digitale verktøy. Lærerspesialistutdanning i PfDK

Forskning: For tiden involvert i følgende forskningsprosjekter: - nettpedagogikk

- leder- og rektorutdanning

- læringsmiljø og teknologi

- tilpasset opplæring og tidlig innsats

Publikasjoner: Link til Cristin

2020
2019
Fagfornyelsen – ledelse av utviklingsarbeid 2019, Flatraaker, Lisbeth; Lekang, Trond
2013
Lærerutdanning i endring 2013, Avisa Nordland: s. 3-3 Risberg, Toril; Lekang, Trond; Tverbakk, May Line; Valle, Anne Marit