Ansattbilde: Vilde Blankvoll

Vilde Blankvoll

Universitetsbibliotekar
Forskning og utvikling
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Hovedbygning 1506
Kompetanseområder
EndNote, Literature search, Databases, Oria, Reference and citations tools, Library guicance, Web

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning og veiledning i litteratursøk, referansehåndtering og EndNote, m.m.
  • Arbeid med bibliotekets nettsider
  • Forskningsstøtte og utviklingsarbeid
  • Delta i den daglige driften av universitetsbiblioteket i Bodø
Utdanningsbakgrunn
  • Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet
  • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra HiOA