Wenche Wannebo

Faggruppeleder
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Kontor
NAM2 2107
Kompetanseområder
Nursing education, Mental Health, Children and youth, Research group mental health

Jeg er førsteamanuensis, og faggruppeleder i faggruppen Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse ved Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap.

Jeg er utdannet sykepleier og helsesykepleier, og har hovedfag i helsevitenskap fra psykologisk institutt NTNU. I 2018 fullførte jeg doktorgradsstudiet i profesjonspraksis ved Nord universitet der jeg forsket på ungdom og psyksik helse.

Før jeg begynte i universitets- og høgskolesektoren jobbet jeg både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Jeg har også erfaring fra internasjonalt arbeid som helsesykepleier på barnehjem i Romania og et kvinne-barn helseprosjekt i Mali.

Bakgrunn:

 • Sykepleier, Namdal sykepleierhøgskole 1986
 • Helsesøster, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1990
 • Sosialpedagogikk, Nesna Lærerhøgskole 1992
 • Ex.Phil, NTNU 1995
 • Ledelse og personalarbeid, Høgskolen i Lillehammer 1997
 • Statistikk og metode, NTNU 1997
 • Cand.mag, grad HINT 1998
 • Cand.polit, (Helsevitenskap) SVT fakultetet NTNU 2001
 • PhD i profesjonspraksis, Nord universitet 2018

Arbeidserfaring:

 • Sykepleier på Sykehuset Namsos
 • Helsesøster i Namdalseid kommune og i Romania
 • Lektor og programleder på sykepleierutdanningen HiNT
 • Studieleder på farmasiutdanningen HiNT/Nord universitet
 • Studieleder i videregående skole
 • Studieleder på sykepleierutdanningen Nord universitet
 • Faggruppeleder Nord universitet

Jeg underviser innen psykisk helse og helsefremming, pediatri og andre tema relatert til barn og ungdom. Veileder i ulike emner på bachelor- og masternivå

Jeg forsker på ungdom og psykisk helse, med hovedfokus på hybelboere i videregående skole. Jeg jobber også med praksisutvikling og helsetjenesteforskning, og har også forsket på legemiddelhåndtering i helse- og omsorgssektoren.

Er medlem av forskningsgruppa

2023
Kommunen og universitetet må tenke nytt - sammen! 2023, Namdalsavisa:;Fiskum, Eva; Wannebo, Wenche; Eid, Hege Rasmussen; Næss, Grethe Bøgh; Nordhøy, Camilla; Husby, Ingeborg
2011
2006
Hver 4. hybeljente sliter 2006,;Wannebo, Wenche; Larsen, Bjørn Sigurd