Mørkvedbukta forskningsstasjon

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har sin egen forskningsstasjon i Mørkvedbukta.
En bukt med små og røde hus, en brygge og en båt. Kveldsfoto.

Forskningsstasjonen opprettholder et aktivt forsknings-og kompetansemiljø, der våre oppdragsgivere (både interne og eksterne) får utført sine prosjekter og forsøk etter høy standard. Miljøet er dynamisk og internasjonalt, noe som gir grunnlag for utveksling og utvikling av kunnskap innen mange fagfelt.

Om forskningsstasjonen

Fakultet for biovitenskap og akvakultur sin (FBA) forskningsstasjon ligger i Mørkvedbukta, en naturskjønn perle bare en mil i fra Bodø sentrum og rundt 15 minutters gange fra campus ved Nord universitet. 

Fra etableringen som en feltstasjon i 1988, har dagens forskningsstasjon tilgjengelig 3 200 m2 med moderne fasiliteter fordelt på kontore​r, laboratorium og forsøksareal. Rikelig tilgang på rent sjøvann fra 50 og 250 meters dyp forsyner 2 uteavdelinger, 6 store forsøkshaller og flere klimastyrte rom. Her er det mange muligheter for oppvarming, nedkjøling, kontroll av lysregime og utfôring. I tillegg kan vi tilby mindre oppsett for bruk av ferskvann med ønsket vanntemperatur.

Forskningsstasjonen har konsesjon for å holde de fleste aktuelle arter av fisk, skjell og bunndyr i produksjon, og det holdes til enhver tid ulike fiskearter tilgjengelig for undervisning og forsøk. Det er videre tilrettelagt med godkjente​ forsøksareal for GMD (genmodifiserte fisk), samt forsøksfasiliteter for arbeid med mikroalger og tillaging av fôr.

I løpet av 2014 ble to avdelinger oppgradert og tilpasset til henholdsvis hold av stamfisk av flekksteinbit, og fôringsforsøk med muligheter til å kontrollere fôropptaket. Siden 2012 er det hvert år gjennomført forsøk med tidligfôring av rognkjeks, og noe av denne produksjonen er også tilbakeført som stamfiskrekrutter til Arctic Cleanerfish i Lofoten.

I tillegg ligger det moderne laboratorium for til å ivareta menge typer forskningsaktiviteter slik som histologi, fysiologi og mikrobiologi. Det finnes spesialrom for cellekulturer, klimastyrte rom og frysekapasiteter ned til -80. Laboratoriene holdes oppdaterte i henhold til dagens forskning og har kapasitet for å utføre grundige analyser.

  • Hvert år gjennomfører de ulike forskningsgruppene mange prosjekter ved forskningsstasjonen. I 2014 ble det gjennomført 20 forsøk fordelt på masteroppgaver, prosjekter i samarbeid med næringslivet og større forskningsprosjekter med nasjonal og internasjonal deltakelse og finansiering. I tillegg til forsøk på nye fôrråvarekilder, tarmhelse, stress og velferd gjennomført på laks i sjøvann, har det vært en økende aktivitet på tidligere stadier av laks i ferskvann. Forsøkene har også omfattet flekksteinbit og rognkjeks som nye kommersielle oppdrettsarter og bruk av sebrafisk som modellart.

    Med støtte fra forskningsstasjonens ansatte, som har høy, variert og relevant biologisk og teknisk kompetanse, løses de fleste utfordringer for fakultetets vitenskapelige ansatte. De ansatte har høy kompetanse innen en rekke akvatiske organismer og vanntekniske infrastruktur. 

    Forskningsstasjonen opprettholder et aktivt forsknings-og kompetansemiljø​, der våre oppdragsgivere (både interne og eksterne) får utført sine prosjekter og forsøk etter høy standard. Miljøet er dynamisk og internasjonalt. Dette gir grunnlag for utveksling og utvikling av kunnskap innen mange fagfelt. 

  • Biologisk materiale er lett tilgjengelig med kort vei til unike fjordsystemer og de rike fiskeriene langs kysten. Prøvetaking utføres i stor grad ved bruk av forskningsfartøyet ”Tanteyen”, en Viksund 1030. Båten er en viktig del av infrastrukturen ved fakultetet, og blir hyppig benyttet til tokt både for prosjekter og undervisning. Mannskapet har lang erfaring med prøvetaking og innsamling av data. Båten er utstyrt for eksakt posisjonering og har vinsjer og utstyr for prøveuttak i vann og sediment.

  • På tampen av 2014 ble det ferdigstilt nye lokaler spesielt beregnet for marinbiologisk forskning ved Mørkvedbukta forskningsstasjon. Fasilitetene er i hovedsak skreddersydd til behovene i forskningsgruppen Marin økologi, men de kompletterer også eksisterende fasiliteter i samme bygg, som fôrlaboratorium og undervisningslab. Nyanskaffelsen består av et nytt laboratorium (32 m2), instrumentrom/lab (15 m2), vaskerom/glasslager og et generelt lager. Labene er utsrustet med avtrekkskap og ventilerte kjemikalie- og brannskap, samt armer med punktavtrekk for hver benkeplass. Øvrig utrusting vil bestå av bl.a. stereoluper med kamera, planktonscanner og tørkeskap m.m. 

    Fasilitetene er plassert i direkte tilknytning til feltstasjonens mottak som er et våtrom tilpasset inntak av marint prøvemateriale. Herfra er det bare ca. 50 m til forskningsstasjonens kaianlegg, og plasseringen er således ideell med tanke på hurtig og effektiv opparbeiding av prøver fra felttokt. Dette vil bidra til å sikre den høye kvaliteten på forskningen som utføres.