Fordypninger innen helsevitenskap

Master i helsevitenskap har fordypningsemner på til sammen 30 studiepoeng der du kan tilegne deg mer inngående kunnskap.
  • Fordypning i psykisk helsearbeid er rettet mot deg som ønsker mer kunnskap om psykisk helsearbeid. Fordypningen fokuserer på perspektiver og tilnærmingsmåter i psykisk helsearbeid, tverrfaglig samarbeid, kommunikasjon og utvikling av relasjonsko​mpetanse.

  • Denne fordyping på 30 studiepoeng kjøres for første gang høsten 2023. Beskrivelse vil settes inn her så snart studieplanen er godkjent. 

  • E-helse handler om å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi  for å bedre kvalitet, sikkerhet og effektivitet i helse- og omsorgssektoren. 
    E-helse skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse som trengs for å bruke teknologi i utviklingen av helsetjenester og helsefremmende samfunn. 
    Det foregår en stor og hurtig digital utvikling i helsesektoren, både i sykehus, i kommuner og særlig i samhandlingen mellom ulike aktører. Der er digital kontakt mellom pasient og helsetjeneste sentral. E-helsefordypningen skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse som trengs for å bruke teknologi i utviklingen av helsetjenester og helsefremmende samfunn. Vår utdanning har som mål uteksaminere kandidater på masternivå som både kan gå inn i utviklings-implementerings eller evalueringsprosjekter i helsetjenesten eller hos systemleverandører, samt å forberede for en forsker- og utdanningskarriere via et PhD-løp. 

    Fordypning innen e-helse er praksisnær og retter seg inn mot samspillet mellom pasienter og helsepersonell som brukere av teknologien, og teknologien i seg selv som verktøy for helsehjelpen. Gjennom tre semestre jobbes det med fordypning innen digital dokumentasjon og -samhandling,  velferds- og behandlingsteknologi, samt systemimplementering og tjenesteinnovasjon.  All aktivitet i denne fordypningsretningen er nettbasert med noen felles dagssamlinger med forelesninger og gruppearbeid, mens det ellers legges opp til stor frihet i læring og gruppearbeid med utlagte forelesninger og oppgaver. E-helsefordypningen legger vekt på studentaktiv læring med grupper satt opp på tvers av studentenes yrkestilhørighet, erfaring og tilhørighet. Det leveres en individuell oppgave som hjemmeeksamen pr semester. 

Master i helsevitenskap

> Les mer om studieprogrammet


Kontaktinformasjon:

Studieveileder: Synnøve Dalmo Tollåli
Studieprogramansvarlig: Britt Normann