Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

Engage er et tverrfaglig utviklings- og forskningsmiljø for entreprenørskap som metode i universitetsfag. Senteret har status som senter for fremragende utdanning.

Engage ligger under Handelshøgskolen ved Nord universitet, i tilknytning til faggruppa for innovasjon og entreprenørskap. Senteret er et partnerskap mellom Handelshøgskolen Nord universitet, NTNUs Entreprenørskole, NTNU Eksperter i Team og SPARK NTNU.

Senteret har som utgangspunkt at entreprenørskap er nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer. Framtidens arbeidstakere må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter.

Senterets ambisjon er derfor at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagområder.

Leder for Engage: Iselin Kristine Mauseth Steira