Senter for nordområdelogistikk (CHNL)

Senter for nordområdelogistikk (CHNL) fremmer økonomisk og miljømessig bærekraftige, pålitelige og innovative løsninger innen transport og logistikk i nordområdene.

 • CHNL ble etablert i 2009 med formål om å skape et internasjonalt kunnskapsknutepunkt om arktisk transport og logistikk for næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter. 

  Målet var at CHNL skulle være en bro mellom akademia og næringslivet og en sentral formidler av kunnskap om transport- og logistikkmuligheter og utfordringer i Arktis.

  Det første Barents 2020-prosjektet som etablerte CHNL var en del av Global Maritime Knowledge Hub (MarHub) lansert av Oslo Maritime Network og Norges rederiforbund i 2008. 

  Formålet med MarHub var å øke maritim forskning og utdanning, i tillegg til å utnytte synergier mellom de ulike teknologiske og økonomiske maritime disiplinene. 

  Hovedfinansieringen for CHNL mellom 2009 og 2015 kom fra Utenriksdepartmentet og Tschudi Shipping Company, med bidrag fra DNV GL, Norges Rederiforbund og Nord universitet.

  I 2016 ble CHNL et universitetssenter ved Handelshøgskolen, Nord universitet i Bodø. Senteret ledes av en direktør og et styre med representanter fra næringsliv og akademia. 

  • CHNL skal være det ledende akademiske senteret for informasjon og forskning på arktisk transport og logistikk og den foretrukne informasjonskilden for næringsliv og industri.
  • CHNL skal styrke forsknings- og utdanningssamarbeidet med ledende norske og internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen arktisk transport og logistikk.
  • CHNL skal styrke sitt nettverk og samarbeid gjennom strategiske partnerskap med sentrale norske og internasjonale forskningsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og næringsliv.
  • CHNL skal tilby kurs og seminarer for nasjonalt og internasjonalt næringsliv innen arktisk transport, logistikkoperasjoner og infrastruktur, for å fremme kunnskapsdeling og bidra til verdiskapning.
 • CHNL

  • ​Gjennomfører forskning, administrerer prosjekter​ og casestudier
  • Publiserer bøker, bokkapitler og artikler i tidsskrifter og magasiner
  • Organiserer konferanser, workshoper, kurs og seminarer​
  • Driver studentveiledning, ​samarbeider med andre forskere, foreleser og bidrar i utvikling av læreplaner
  • Driver nettverksbygging og samarbeid med norske og utenlandske universiteter og forskningsorganisasjoner (f.eks. fra Russland, Alaska, Canada, Sør-Korea, Japan, Kina, osv.)
  • Bidrar med informasjon til kommersiell skipsfart om transport- og logistikkoperasjoner i Arktis
 • Administrerende direktør (Kirkenes): Kjell Stokvik
  Førsteamanuensis og forsker (Bodø): Roberto Rivas Hermann
  Leder for CHNLs informasjonskontor (Murmansk): Sergei Balmasov

Ansatte ved CHNL
Ansatte ved CHNL