Send faktura til Nord universitet

Nord universitet ønsker elektronisk faktura fra leverandører.

Fakturaer må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) til organisasjonsnummer 970 940 234. Hvis du sender faktura fra utlandet, må du også legge til landkode: 0192:970940243.

Hvis fakturaen er knyttet til en innkjøpsordre fra Nord universitet, må du legge inn ordrenummer (ni siffer) som referanse. For faktura som ikke er knyttet til innkjøpsordre, må du legge inn bestillerkode (seks siffer) som referanse.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt regnskap@nord.no