Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning

Fullfør lærerutdanningen din! Vi tilbyr tilrettelagt ferdigstilling av grunnskolelærerutdanning til deg som har påbegynt, men ikke fullført studiet før 2017.

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere i landet, særlig i Nord-Norge, og med vitnemål som ferdigutdannet grunnskolelærer stiller du sterkere på arbeidsmarkedet og i arbeidslivet.

I kvalifiseringsordningen bruker du eventuell kompetanse du har tilegnet deg i arbeidslivet som ufaglært lærer som en del av utdanningen din. Studiet er lagt opp med forståelse for at mange uferdige studenter nå er i arbeid, og fokus er på tilrettelegging og samlingsbaserte tilbud.

Nord universitet har i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet startet et prosjekt for å ferdigstille utdanningen til de som har påbegynt, men ikke fullført grunnskole-, allmenn- eller praktisk-estetisk lærerutdanning. De som kvalifiserer har mulighet for å delta på ordningen fram til 31. desember 2025.​

Nord universitet tilbyr to studieprogram for grunnskolelærere:

 • For lærere på trinn 1-7
 • For lærere på trinn 5-10
 • Varighet: 4 år
  Opptakskrav: 150 stp. GSL, PELU eller ALU før 2017.
  Studiepoeng: 240
  Gradsnavn: Bachelor i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn eller Bachelor i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

  Kvalifiseringsordningen forankrer din praksis med faglig kompetanse. Om du har jobbet i skolevesenet med ufullendt utdanning forsikrer studiet at du kan benytte dine erfaringer i utdanningen, og bygger videre på de med støtte fra fagpersonell.

  Der mange andre studier har et klart løp inndelt i semestre med påkrevde fag eller grupperinger, så er kvalifiseringsordningen i stedet presentert som et sett med krav som må oppfylles.

  > Merk at fagvalg avhenger av hva som er tilgjengelig, særlig for samlingsbaserte studier.

  Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn:
  Norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg må du ha to andre undervisningsfag, valgt mellom engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag. Som del av studiet skriver du en bacheloroppgave, og du må møte kravene om pedagogikk.

  Studiet er sentrert rundt GLU-2000, en obligatorisk, samlingsbasert bacheloroppgave på 15 stp. Resten av studiet er avhengig av hva som trengs for å møte følgende krav, og vi forsøker finne passende samlingsbaserte fag hvor dette er ønskelig og mulig:

  • 60 stp. pedagogikk/elevkunnskap, inkl. GLU-2000 (15 stp.)
  • 30 stp. norsk
  • 30 stp. matematikk
  • 120 stp. undervisningsfag, hvorav to fag må være skolefag fra følgende liste: engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag.

  Ett skolefag må være minst 30 stp, og ett skolefag må være et 60 stp fordypningsfag. De resterende 30 stp kan være et skolerelevant fa

  Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn:
  Du må ha tre undervisningsfag, valgt blant engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag. To av fagene må være fordypningsfag. Som del av studiet skriver du en bacheloroppgave, og du må møte kravene om pedagogikk.

  Studiet er sentrert rundt GLU-2000, en obligatorisk, samlingsbasert bacheloroppgave på 15stp. Resten av studiet er avhengig av hva som trengs for å møte følgende krav, og vi forsøker finne passende samlingsbaserte fag hvor dette er ønskelig og mulig:

  • 60 stp. pedagogikk/elevkunnskap, inkl. GLU-2000 (15 stp.)
  • 60 stp. undervisningsfag 1
  • 60 stp. undervisningsfag 2
  • 60 stp. undervisningsfag 3 eller 30 stp. undervisningsfag 3 og 30 stp. skolerelevant fag.

  Undervisningsfagene må være skolefag fra følgende liste: engelsk, KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk), kroppsøving, kunst og håndverk, mat og helse, musikk, naturfag, og samfunnsfag. 2020 planlegges det tre publikasjoner: en som har fokus på foreldreperspektivet, en med fokus på barnehageansatte og foreldres forståelse av kvalitet, samt en artikkel som ser på mangfold og samisk kultur.

 • For å bli en del av prosjektet må du ha bestått minst 150 studiepoeng fra en allmennlærerutdanning eller 4-årig grunnskolelærerutdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon. Denne utdanningen må ha vært påbegynt før 2017. I tillegg må du ha minimum 75 dager veiledet og vurdert praksis.​​

  Dersom du har 150 studiepoeng fra en annen utdanning vil du dessverre ikke være kvalifisert for dette prosjektet.

  Søkere som trenger praksis må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieforløpet.

 • Kvalifiseringsordningen fullfører utdanningen din som grunnskolelærer, bekrefter fagkompetansen din, og sikrer kunnskap om metodikk og etikk i utviklingsprosjekter.

  Som utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn har du solid kunnskap om begynneropplæring og om hvordan du motiverer og skaper læringsresultater, samt kompetanse i undervisningen av dine fag. Tidligere arbeidsforhold teller som praksis, og bekrefter at du har trening i lærerrollen.

  Som utdannet grunnskolelærer for 5.-10. trinn har du mestret fagene dine, og du har kjennskap til hvordan du skaper læringsresultater og motiverer studentene dine. Tidligere arbeidsforhold teller som praksis, og bekrefter at du har trening i lærerrollen.

  Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

 • Etter fullført studie vil du bli grunnskolelærer med undervisningskompetanse rettet mot 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

 • Fullført utdanning kvalifiserer for master.

 • For mer informasjon eller for å få en vurdering på om du er kvalifisert for prosjektet, ta kontakt med Gisle Pettersen ved Nord universitetet.
  For å kunne veilede deg trenger vi tilgang til vitnemålet ditt. Om du ikke allerede har delt informasjonen din med utdanningsinstitusjonen du søker hos, deler du dette med oss ved å bruke vitnemålsportalen.no​.

  I veiledningen vil vi se på hvordan det du allerede har bestått kan innpasses i den 4-årige grunnskolelærerutdanningen (1.-7. trinn eller 5.-10.), samt lage en individuell utdanningsplan ut fra det du har og hva UiT eller Nord universitet kan tilby.

 • Studiet har i utgangspunktet samme krav til praksis som 4-årig grunnskolelærerutdanning, altså 100 dager veiledet og vurdert praksis.

  Opptakskravet til ordningen er minimum 75 dager veiledet og vurdert praksis.

  Kandidater som tilfredsstiller opptakskravet, men fortsatt mangler praksis, kan realkompetansevurderes for de dagene med praksis som måtte mangle ut over 75.​

 • Det er viktig at du selv vurderer hvor stor studiebelastning du har mulighet til å ta i forhold til din egen livssituasjon. Prosjektet varer ut 2025, og da kan det være fornuftig å balansere studiebelastningen slik at en er sikker på å bli ferdig innenfor denne fristen.

  Vi forsøker etter beste evne å finne samlingsbaserte studier som passer for deg, men særlig for de som mangler fag er det en fordel om du har mulighet for å delta på ordinære studier ved våre studiesteder.

  Det er ingen ting i veien for å delta på studier ved andre utdanningsinstitusjoner så lenge dette er avklart med oss på forhånd. Vi oppfordrer derfor alle kandidater til selv å være aktive i forhold til å finne studier som kan passe.

 • Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur påløper. Du må også selv dekke utgifter til reise og opphold der det er aktuelt.

 • Dersom du blir en del av prosjektet vil du bli tatt opp som ordinær student, og dermed kan du kvalifisere for å kunne søke lån og stipend i Lånekassen.

  Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning.

  Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les mer på​ nettsidene til Utdanningsdirektoratet​.​​

 • I tillegg til Nord universitet tilbyr disse institusjonene ferdigstilling av påbegynt grunnskolelærerutdanning: