Sensur

Sensur finner du i Studentweb.

Om sensuren blir forsinket, blir informasjon lagt ut i Studentweb. Sensur oppgis ikke på telefon eller e-post.

Følgende sensurfrister er gjeldende (fra forskrift om stu​dier og eksamen ved Nord universitet § 10-3​):

  • Sensur skal kunngjøres senest tre uker etter eksamensdato.
  • For masteroppgaver skal sensuren kunngjøres innen seks uker fra innleveringsfristen.
  • For bacheloroppgaver og kandidatoppgaver av minst 20 studiepoengs omfang skal sensuren kunngjøres innen fire uker fra innleveringsfristen.
  • For muntlige eller praktiske eksamener skal sensuren kunngjøres senest 24 timer etter siste eksamensdag i emnet.
  • For skriftlige arbeid med påfølgende justering etter muntlig eller praktisk eksamen, kunngjøres sensur for det skriftlige arbeidet senest 24 timer før muntlig eller praktisk eksamen.