Hjelpemidler skriftlig skoleeksamen

Det kan variere fra emne til emne hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen. Husk derfor å sjekke hva som er tillatt hver gang du skal ta eksamen

Før eksamen

All forberedelse til eksamen skal foregå utenfor eksamensrommet. Ved digitale eksamener skal kun Inspera være aktiv på kandidatens PC. Ingen andre nettsider, dokumenter eller apper skal benyttes, med mindre det er tydelig spesifisert i emnebeskrivelsen eller oppgavesett. Du finner de enkelte emnene og tilhørende emnebeskrivelse via emnesøk på våre nettsider.  

Hva er tillatt

Kandidaten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med hva som er tillatte hjelpemidler ved den enkelte eksamen.​

Kandidaten skal i utgangspunktet ikke ha annet enn skrivesaker, PC ved digital eksamen, gyldig legitimasjon, mat og drikke på plassen. 

Mobiltelefoner, klokke og annen kommuniserbar elektronikk er ikke tillatt brukt under eksamen. Disse skal slås av og legges på anvist plass i lokalet sammen med vesker, sekker, bager og ytterplagg (ref. Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet, punkt 3​). 

 • Oppdatert info pr. 6. mai 2019

  Følgende kalkulatorer er godkjente på eksamener ved Nord universitet, der kalkulator er tillatt som hjelpemiddel jf emnebeskrivelsen:

  Enkel kalkulator med skjerm som består av kun én linje, og med ingen andre taster enn

  - tallene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9
  - de 4 regningsartene
  - prosent
  - kvadratrot
  - desimalpunktum
  - likhetstegn
  - minnefunksjonene M, M+ og M

  Andre enkle kalkulatorer som er tillatt:

  - Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg
  - Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College og Citizen CDC80
  - Math Mt633 plus
  - Hewlett Packard HP30S
  - Casio FC-100 og Casio FC-100V
  - TI BA-II Plus. Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.

  Når kalkulator ut over dette er tillatt, må navn på kalkulator fremgå i emnebeskrivelsen og under tillatte hjelpemidler på eksamensforsiden.

  Kalkulatorene må være i lommeformat.

  Kalkulatoren skal:

  - ikke tilkobles strømnett.
  - ikke kommunisere med andre enheter.
  - ikke ha annet utlesningsutstyr enn display.
  - ikke støye.

  Studentene er selv ansvarlige for å skaffe seg tillatt kalkulator.

 • Dersom ikke annet følger av emnebeskrivelsen er to tospråklige ordbøker tillatt til eksamen.

Kontroll

Alle hjelpemidler du medbringer på eksamen skal legges fram for kontroll og må følge retningslinjer for innarbeiding av tillatte hjelpemidler til eksamen ved Nord universitet.

Se retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet, punkt 11-14​ for ytterligere informasjon om kontroll av hjelpemidler.

Hva skjer hvis jeg har med noe ulovlig?

Funn av ulovlige hjelpemidler på kandidatens plass, eller gjemt unna andre steder før hjelpemiddelkontrollen eller oppstart av eksamen, vil kunne vurderes som forsøk på fusk.