Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering

Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering er eksamen uten tilsyn med fastsatt innleveringsdato. Oppgaver og hjemmeeksamen leveres i det digitale eksamensverktøyet Inspera. Disse eksamensformene kan være individuelle eller i gruppe.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Har du problemer med innlevering?
Ring 75 51 71 10

Retning​​slinjer

​Alle studenter plikter å sette seg inn i retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet (pdf). Se særlig punktene 36 til 38 i retningslinjene:​


​Kildehenvisning og plagiering

36. Ved innlevering av skriftlige arbeider skal alle kilder oppgis både i selve teksten og i en fullstendig litteraturliste. Ved direkte avskrift, skal det markeres tydelig med innrykk og kursivskrift el. lignende, og det skal være kildehenvisning med spesifisert sidehenvisning. Avvik fra denne regel anses som plagiat og vil bli behandlet som fusk/forsøk på fusk. 

37. Nord universitet kontrollerer innleverte skriftlige arbeider med tanke på plagiering. 

38. Ved hjemmeeksamen er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved en individuell hjemmeeksamen. Eksamenskandidatene må derfor være varsomme med samarbeid og diskusjon om oppgave/besvarelse som kan gi seg utslag i likhet i innhold, oppbygning, språk, tolkning og vurd​eringer. Besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene, og likhet kan være et utrykk for ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk.

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen kjennetegnes ved at det er fastsatt og avgrenset tid for utlevering av eksamensoppgave og innlevering av besvarelse. Den går gjerne over noen dager, for eksempel kan en få utlevert eksamensoppgaven mandag klokken 09:00 med frist for innlevering fredag klokken 14:00. Den kan også være avgrenset til én dag. 

Forberedelser før hjemmeeksamen 

 • Logg på Inspera via nord.inspera.no med din FEIDE-bruker.
  Sjekk at du har gyldig brukernavn og passord, og at prøven er tilgjengelig for deg et par dager før eksamen. 
 • Det anbefales at du først kjører en test av Inspera ved å gå inn på fanen Demoprøver hvor du velger Demo - Eksamen med alle tillatte hjelpemidler.
 • Sett deg inn i hva som kreves for å levere. For eksempel lagre til pdf, slå sammen flere dokumenter til én pdf, overføre bilder/scannede dokumenter fra mobilen, og sette disse inn i besvarelsen dersom det kreves. ​​Se tips under Innlevering av besvarelser. 
  ​​  
 • Eksamensoppgaven vil bli tilgjengelig fra starttidspunkt for eksamen oppgitt på Studentweb. 
 • Oppgi kandidatnummeret ditt på forsiden av besvarelsen. Dette finner du i Studentweb under Aktive emner​.
 • Etter gjennomført eksamen finner du din eksamensbesvarelse under fanen arkiv i Inspera. 

Oppgave

Eksamensformen oppgave er typisk en semester-, prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave. Det kan gis veiledning tilpasset nivå og omfang på oppgaven. 
Oppgaveteksten utleveres i Canvas, med mindre annen beskjed er gitt av fakultetet.​

Gruppeinnlevering
Se veiledning for oppretting av grupper: Brukerveiledning gruppeinnlevering Inspera (pdf).

Oppgavetittel i Studentweb
Oppgavetittel for kandidat-, bachelor- og masteroppgave skal registreres i Studentweb slik at den kommer ut på ditt vitnemål. Frist for å registrere oppgavetittel er normalt den samme som frist for innlevering av oppgave. ​​

 • ​​Se under Kommende hendelser. 
  Trykk på Vil du vite mer om "emnenavn", gå til siden Aktive emner 
 • Trykk på "Rediger" 
 • Skriv inn tittel i begge feltene - både på originalspråk (norsk) og engelsk 
 • Trykk "Lagre" 

Innlevering av besvarelser 

Ved innlevering skal besvarelser leveres som ett samlet dokument i pdf-format, med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen eller oppgaveteksten.  

 • Konvertere et Word-dokument til pdf
  Velge "Lagre som pdf", ev. trykk på "Skriv ut" og velge "til pdf".
  Se her for flere alternativer: Word-dokument-til-PDF
 • Slå sammen to eller flere pdf dokumenter (gjelder opptil 50 sider): www.sejda.com/merge-pdf 
  Her kan du også sortere rekkefølgen på sidene på en enkel måte.
 • Skanne dokumenter, håndtegninger, regnestykker e.l. ved hjelp av mobilscanner
  En app som f. eks. Office Lens fra Microsoft er fin for å ta bilder eller scanne dokumenter, utregninger e.l. Her kan du trimme og redigere bilder av dokumenter, og lagre som pdf eller jpg. Lagrer du som pdf og sender til din egen e-post kan du slå sammen flere pdf-er til én fil som beskrevet ovenfor. ​​
  Office Lens er tilgjengelig for Windows 10, iOS og Android.
 • Ta bilde av håndtegninger, regnestykker e.l. ved hjelp av mobilkamera
  ​- Ta bilde med mobilen.
  - Send bildet til din egen e-post.
  - Åpne e-posten på maskinen du bruker til å avlegge eksamen.
  - Lagre bildet lokalt på maskinen.
  - Last opp bildet i Word-dokumentet eller Inspera. Om du vil laste opp flere bilder i samme oppgave, kan du for eksempel samle bildene i ett Word-dokument.
  - Bilder må være leselige og det må fremgå hvilken oppgave bildene tilhører.
 • Forsidemaler:
  Nord universitets forsidemaler skal benyttes ved bachelor-, master- og kandidatoppgaver. Kandidatnummeret som skal skrives inn på forsiden (gjelder ikke masteroppgaver) ​finner du i Studentweb. 
  Forsi​demaler finner du her.
  For øvrige innleveringer er det frivillig å bruke forsidemal, med mindre det er spesifisert i oppgaveteksten. 
 • Laste opp besvarelsen:
  ​I Inspera kan en laste opp besvarelsen så mange ganger en ønsker innenfor fastsatt og avgrenset tid. Den siste opplastede filen vil automatisk bli levert når eksamenstiden er ute. Du er selv ansvarlig for at dine filer er riktig lastet opp før innleveringsfristen utløper.
 • Besvarelsen din kan du finne i «Arkiv» i Inspera etter at innleveringsfristen har passert. 

Mappeinnlevering

Mappeinnlevering er gjerne flere ulike elementer som samlet utgjør et vurderingsgrunnlag, og som etter en helhetsvurdering gis en samlet karakter. Det kan for eksempel være skriftlige arbeider, artsprøver, lab-øvelser og kunstnerisk arbeid.   ​

I dokumentet Godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet (pdf) finner du en komplett oversikt over våre ulike former for eksamen.