Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering

Hjemmeeksamen, oppgave- og mappeinnlevering er eksamen uten tilsyn med fastsatt innleveringsdato. Oppgaver og hjemmeeksamen leveres i det digitale eksamensverktøyet Inspera. Disse eksamensformene kan være individuelle eller i gruppe.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Har du problemer med innlevering?
Ring 75 51 71 10

Retning​​slinjer

​Alle studenter plikter å sette seg inn i retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet (pdf). Se særlig punktene 26 til 29 i retningslinjene:​

​Kildehenvisning og plagiering

 1. Nord universitet gjennomfører plagiatkontroll av innleverte skriftlige arbeider. Ved innleveringer er det i utgangspunktet tillatt med alle hjelpemidler. Det er imidlertid ikke tillatt å samarbeide ved individuell innlevering. Eksamenskandidatene må derfor være varsomme med diskusjon om oppgavetekst som kan gi seg utslag i likhet i innhold, oppbygning, språk, tolkning og vurderinger i besvarelsen. Besvarelsen skal være utformet av den enkelte kandidat alene, og likhet kan være et utrykk for ikke tillatt samarbeid som kan bli betraktet som fusk.
 2. Ved innlevering av skriftlige arbeider skal alle kilder oppgis både i selve teksten og i en fullstendig litteraturliste, med mindre annet er spesifisert i oppgaveteksten. Ved direkte avskrift, skal det markeres tydelig med innrykk og kursivskrift el. lignende, og det skal være kildehenvisning med spesifisert sidehenvisning. Informasjon om riktig kildebruk og referanser finner du her Kildebruk og referanser. Mangelfull kildehenvisning og referanser kan blir vurdert som plagiat og vil bli behandlet som fusk/forsøk på fusk.
 3. Det framgår av emnebeskrivelsen hvorvidt eksamensbesvarelsen skal besvares individuelt eller i gruppe.
 4. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk dersom ikke annet er opplyst for den enkelte eksamen.

Hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen kjennetegnes ved at det er fastsatt og avgrenset tid for utlevering av eksamensoppgave og innlevering av besvarelse. Den går gjerne over noen dager, for eksempel kan en få utlevert eksamensoppgaven mandag kl. 09:00 med frist for innlevering fredag kl. 14:00. Den kan også være avgrenset til én dag. 

Forberedelser før hjemmeeksamen 

 • Logg på Inspera via nord.inspera.no med din FEIDE-bruker. Sjekk at du har gyldig brukernavn og passord, og at prøven er tilgjengelig for deg et par dager før eksamen. 
 • Det anbefales at du først kjører en test av Inspera ved å gå inn på fanen Demoprøver, hvor du velger "Demo - Eksamen med alle tillatte hjelpemidler".
 • Sett deg inn i hva som kreves for å levere. For eksempel lagre til pdf, slå sammen flere dokumenter til én pdf, overføre bilder/scannede dokumenter fra mobilen, og sette disse inn i besvarelsen dersom det kreves. ​​Se tips under Innlevering av besvarelser. 
 • Eksamensoppgaven vil bli tilgjengelig fra starttidspunkt for eksamen oppgitt på Studentweb. 
 • Oppgi kandidatnummeret ditt på forsiden av besvarelsen. Dette finner du i Studentweb under Aktive emner​.
 • Etter gjennomført eksamen finner du din eksamensbesvarelse under fanen arkiv i Inspera. 

Oppgave

Eksamensformen oppgave er typisk en semester-, prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave. Det kan gis veiledning tilpasset nivå og omfang på oppgaven. Oppgaveteksten utleveres i Canvas med mindre annen beskjed er gitt av fakultetet. Innleveringsfrist i Inspera er kl. 14:00 på angitt dato.

Publisering av din masteroppgave
Når du leverer masteroppgaven din i Inspera, må du i tråd med Åndsverkloven fylle ut et skjema der du gir samtykke til om oppgaven din kan publiseres elektronisk.

Les mer om publisering og klausulering på bibliotekets nettsider.

Gruppeinnlevering
Se veiledning for oppretting av grupper: Brukerveiledning gruppeinnlevering Inspera (pdf).

Oppgavetittel i Studentweb
Oppgavetittel for kandidat-, bachelor- og masteroppgave skal registreres i Studentweb slik at den kommer ut på ditt vitnemål. Frist for å registrere oppgavetittel er normalt den samme som frist for innlevering av oppgave. ​​

 • ​​Se under Kommende hendelser. Klikk på Vil du vite mer om "emnenavn", gå til siden Aktive emner 
 • Klikk på "Rediger" 
 • Skriv inn tittel i begge feltene - både på originalspråk (norsk) og engelsk 
 • Klikk "Lagre" 

Innlevering av besvarelser 

Ved innlevering skal besvarelser leveres som ett samlet dokument i pdf-format, med mindre annet er bestemt i emnebeskrivelsen eller oppgaveteksten.  

 • Konvertere et Word-dokument til pdf
  Velg "Lagre som pdf", ev. klikk på "Skriv ut" og velg "til pdf". Se her for flere alternativer

 • Slå sammen to eller flere pdf-dokumenter (gjelder opptil 50 sider). Her kan du også sortere rekkefølgen på sidene på en enkel måte.

 • Skanne dokumenter, håndtegninger, regnestykker e.l. ved hjelp av mobilscanner
  En app som f. eks. Office Lens fra Microsoft er fin for å ta bilder eller scanne dokumenter, utregninger e.l. Her kan du trimme og redigere bilder av dokumenter, og lagre som pdf eller jpg. Lagrer du som pdf og sender til din egen e-post kan du slå sammen flere pdf-er til én fil som beskrevet ovenfor. ​​

  Office Lens er tilgjengelig for Windows 10, iOS og Android.

 • Ta bilde av håndtegninger, regnestykker e.l. ved hjelp av mobilkamera
  ​- Ta bilde med mobilen.
  - Send bildet til din egen e-post.
  - Åpne e-posten på maskinen du bruker til å avlegge eksamen.
  - Lagre bildet lokalt på maskinen.
  - Last opp bildet i Word-dokumentet eller Inspera. Om du vil laste opp flere bilder i samme oppgave, kan du for eksempel samle bildene i ett Word-dokument.
  - Bilder må være leselige og det må fremgå hvilken oppgave bildene tilhører.

 • Forsidemaler:
  Nord universitets forsidemaler skal benyttes ved bachelor-, master- og kandidatoppgaver. Kandidatnummeret som skal skrives inn på forsiden (gjelder ikke masteroppgaver) ​finner du i Studentweb. 

  Forsi​demaler finner du her.

  For øvrige innleveringer er det frivillig å bruke forsidemal, med mindre det er spesifisert i oppgaveteksten. 
 • Laste opp besvarelsen:
  ​I Inspera kan en laste opp besvarelsen så mange ganger en ønsker innenfor fastsatt og avgrenset tid. Den siste opplastede filen vil automatisk bli levert når eksamenstiden er ute. Du er selv ansvarlig for at dine filer er riktig lastet opp før innleveringsfristen utløper.
 • Besvarelsen din kan du finne i «Arkiv» i Inspera etter at innleveringsfristen har passert. 

Mappeinnlevering

Mappeinnlevering er gjerne flere ulike elementer som samlet utgjør et vurderingsgrunnlag, og som etter en helhetsvurdering gis en samlet karakter. Det kan for eksempel være skriftlige arbeider, artsprøver, lab-øvelser og kunstnerisk arbeid. Innleveringsfrist i Inspera er kl. 14:00 på angitt dato.    ​

I dokumentet Godkjente vurderingsordninger ved Nord universitet (pdf) finner du en komplett oversikt over våre ulike former for eksamen.