Oppmelding og trekk/avmelding

Finn alt du trenger å vite om oppmelding, trekk og avmelding fra eksamen.

Oppmelding

Hvert semester må du logge deg på StudentWeb for å

  • betale semesteravgift (semesteravgift må betales noen dager før man ​får registrert seg)
  • semesterregistrere deg
  • godkjenne utdanningsplanen din
  • melde deg opp eller trekke deg fra eksamen og undervisning
  • Semesterregistrering for høstsemesteret: 1. juli-1. september
  • Semesterregistrering for vårsemesteret: 1. desember-1. februar

​Fristen for å semesterregistrere seg og melde seg opp til undervisning og eksamen følger studiekalenderen (normalt 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret). 

Trekk og avmelding

Oppmelding og avmelding reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-7. Fristen for å trekke seg er ​senest 14 dager før eksamensdato. Kandidater kan trekke seg fra levering av masteroppgave frem til innleveringsfrist.

Når du trekker deg innen fristen,​ teller ikke oppmeldingen som et eksamensforsøk. Normalt mister man da retten til å gå opp til ny eksamen/konteeksamen, og må vente til neste ordinære eksamensavvikling for påmelding. 

På StudentWeb finner du informasjon om sted og dato for eksamen, trekkfrister, eventuelle muligheter for valg av eksamenssted med mer.

Sykdom eller annet fravær

Informasjon for deg som blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen