Sykdom, fravær og avbrutt eksamen

Hva skjer dersom du blir syk eller har annen fraværsgrunn på eksamensdagen? Hva er gyldig fravær og hvordan registrerer du fraværet?

Gyldig fravær

I enkelte tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles gyldig fravær. Eksempler på gyldig fravær kan være:

  • at du eller dine barn er syke
  • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • begravelse eller bisettelse i nær familie/andre du har et nært forhold til
  • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen
  • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen​

​Dokumentasjon/Legeerklæring

​Kandidater som uteblir fra en eksamen de er oppmeldt til, og som påberoper seg gyldig fravær fra denne, må innen en uke fremlegge skriftlig dokumentasjon av forholdet.

Ved egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie skal det fremlegges legeerklæring. Legeerklæringen må være egnet til å dokumentere fravær for den konkrete eksamenen.​

Slik​ leverer du legeerklæring:
Legeerklæring sendes til Nord universitet via tjenesten eDialog. Logg inn i eDialog ved hjelp av ID-porten (BankId, MinId, med mer).​​

Med eDialog kan man trygt og enkelt sende digitale brev som er unntatt offentligheten. I eDialog må du fylle ut et skjema med personalia samt tittel og kommentar om dokumentet. 

I feltet “tittel” skriver du «Legeerklæring sykdom eksamen». I kommentarfeltet noteres emnekode, vurderingsform og dato som berøres av legeerklæringen, for eksempel «SYK1000, skoleeksamen, 1. desember 2022». 

Klikk på knappen «last opp dokument» og legg til din legeerklæring. Merk av for at henvendelsen inneholder sensitive opplysninger. Når du har sendt legeerklæringen vil den bli behandlet, i prosessen får du ikke tilbakemelding, fraværet blir først synlig i forbindelse med øvrig sensur.

​Eksempelbilde fra eDialog:

Legeerklæring sykdom eksamen


​Avbrutt eksamen

Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelsen din. Dersom eksamensbesvarelsen blir levert, vil dette overstyre dokumentasjon på gyldig fravær levert i ettertid. En levert besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake og vil telle som et eksamensforsøk.​

Trekk fra eksamen

Dersom du på forhånd vet at du ikke kan gjennomføre eksamen, kan du velge å trekke deg fra vurderingen senest to uker før eksamensdato eller frist for innlevering. Hvis du trekker deg innen fristen, unngår du å bruke et eksamensforsøk. Vær oppmerksom på at du da ikke vil få tilgang til ny eksamen (konteksamen). Neste eksamensforsøk blir derfor neste ordinære eksamen. 

Trekk fra eksamen gjøres i Studentweb under Aktive emner.​

Ny og utsatt eksamen

​Det er ikke adgang t​il å framstille seg til samme eksamen mer enn tre ganger. Dette er regulert av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7​-5 pkt 4.​

Les mer om å ta eksamen på nytt og hvordan du melder deg opp.​