Ta eksamen på nytt

I de fleste tilfellene kan du ta eksamen på nytt. Sjekk reglene for hva som gjelder for deg.

Det arrangeres ny eksamen for kandidater som ikke har bestått siste ordinære eksamen, eller har fått registrert gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.​

Som hovedregel avvikles ny eksamen i påfølgende semester.​ Det kan være noen unntak. Dato for ny eksamen kunngjøres i Studentweb tidlig i semesteret, eller senest to uker før eksamen.​ Det arrangeres normalt kun én ny eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.​ Ved ny og utsatt eksamen gjelder samme pensumlitteratur og vurderingsform som ved siste ordinære eksamen.​​​​

Hvem kan ta eksamen på nytt?

Tilgang til ny og utsatt eksamen reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-3.

  • Kandidater som fikk strykkarakter (F/ikke bestått) ved siste ordinære eksamensavvikling
  • Kandidater med godkjent fravær ved siste ordinære eksamensavvikling
  • Kandidater som var oppmeldt til siste ordinære eksamen, men som avbrøt, ikke møtte/ikke leverte eller ønsker å gjenta bestått eksamen, vil ha adgang til påfølgende ny eksamen dersom dette arrangeres.​
  • Kandidater som trekker seg fra ordinær eksamen har ikke tilgang til ny eksamen. Neste eksamensforsøk blir neste ordinære eksamen.

Oppmel​ding til ny eksamen (konte)

Vi gjør oppmerksom på at noen konteeksamener avvikles før den ordinære eksamensperioden. Det er derfor viktig at du jevnlig sjekker Studentweb for aktuelle eksamensdatoer.​

Du melder deg opp til ny eksamen i Studentweb etter at semesteravgift er betalt og innen frist for oppmelding. Merk at det kan ta 1-3 dager før betaling er registrert i våre systemer.


Slik gjør du:

  • ​Søk opp emnet under Aktive emner og meld deg til ny eksamen ved å trykke på knappen "Velg"​.

    ​​eller:
  • ​Finn​ emnet i din utdanningsplan det semesteret du tok eksamen,  og velg "Ta emne på nytt". ​

    NB! Status "Ikke møtt" på ordinær eksamen kan medføre at du ikke selv får meldt deg til ny eksamen. Send da e-post til eksamen@nord.no for hjelp med oppmelding.

Antall eksamensforsøk​

Antall eks​amensforsøk (forskriftens §7-5).

Studenten kan fremstille seg til samme eksamen opp til tre ganger. Ordinær og ny eksamen teller likt som forsøk. Det gjelder egne regler for antall forsøk på kandidat-, bachelor- og masteroppgaver jfr. §7-8.

Fjerde forsøk: Dersom studenten har brukt tre forsøk må man søke om et fjerde forsøk. Merk at enkelte emner kan avvike med antall forsøk. Dette er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsen. For eksempel har studentene som deltar i praksisemner to forsøk. 

Søk om fjerde eksamensforsøk

​​​Femte forsøk: Seksjon for eksamen og vitnemål kan etter søknad på e-post til postmottak@nord.no innvilge et femte forsøk. Femte forsøk kan kun innvilges dersom kandidaten ved å bestå eksamen i emnet vil fullføre en grad eller yrkesutdanning ved universitetet. 

Forbedre karakter etter avsluttet studium/utgått studierett
Det er mulighet for å forbedre karakterer etter avsluttet studium/utgått studierett, dette kan du gjøre ved å søke om opptak til enkeltemne. Søknadsfrist for høst er 1. juli og for vårsemesteret er 15. november.​

Les mer om enkeltemner og opptak.