Tilrettelegging ved eksamen

Ved helseproblemer eller nedsatt funksjonsevne kan du ha rett på tilrettelegging av eksamen. Dette skal gjøre det lettere for deg å gjennomføre eksamen på en vanlig måte.

Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen: 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

VIKTIG: Send inn søknaden innen frist selv om nødvendig dokumentasjon ikke er på plass. Dokumentasjonen kan ettersendes.

 • Du kan søke om tilrettelegging ved skoleeksamen dersom du har

  • funksjonsnedsettelse
  • sykdom
  • andre spesielle behov som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre
  • fått en akutt skade eller sykdom 
 • Tilrettelegging av eksamen har som formål å oppveie funksjonsnedsettelsen i størst mulig grad, uten at den gir urimelig fordel. Tilrettelegging som vil kunne redusere de faglige krav i det enkelte emne eller studium, innvilges ikke.

  Eksempler på tilrettelegging du kan søke om finner du under Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen

  Studenter med varig behov for tilrettelegging kan innvilges tilrettelegging for normert tid for det enkelte studieprogram. Er du forsinket i dine studier utover normert tid, må du søke på nytt.

 • Søknad om tilrettelegging ved eksamen sendes med eDialog. 

  Med eDialog kan man trygt og enkelt sende digitale brev som er unntatt offentligheten, siden alle henvendelsene går gjennom en sikker og kryptert kanal.

  1. Fyll ut søknadsskjema om individuell tilrettelegging:
  soknad-om-individuell-tilrettelegging-pa-eksamen.docx

  2. ​Logg inn i eDialog​ hjelp av ID-porten (BankId, MinId, med mer).​

  3. ​​Fyll ut feltene i eDialog, og last deretter opp​ søknadsskjema om tilrettelegging samt vedlegg​​

  ​​​NB: Husk å merke om henvendelsen inneholder sensi​tive opplysninger.​

 • Når du søker om tilrettelegging ved eksamen, må du legge ved dokumentasjon fra lege, psykolog eller annen sakkyndig. Det skal gå fram av dokumentasjonen hvilke behov og tilrettelegginger som anbefales eller som anses som nødvendige. 

  Tiltakene som innvilges skal være tilstrekkelige, men vil ikke alltid være i tråd med din egen eller legens vurdering. 

 • Frist for å søke om tilrettelegging til eksamen: 

  • Høstsemester: 1. september
  • Vårsemester: 1. februar

  I tilfeller hvor behovet for tilrettelegging ved eksamen har oppstått etter søknadsfristen, eller det foreligger andre særlige grunner, kan likevel søknaden tas til behandling. I slike tilfeller må søknad fremsettes uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn én uke før eksamen.

  Studenter med varige behov for tilrettelegging kan søke for den tiden studieprogrammet er normert til. Øvrige studenter søker ved hvert semester. 

 • Når søknadsfristen har gått ut, blir søknadene behandlet fortløpende.​​

Kontakt eksamen og vitnemål:

Tlf: 75 51 71 10
E-post: eksamen@nord.no


Reglement og forskrifter

Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §8

Retningslinjer for tilrettelegging ved eksamen